Douane in Zeebrugge breidt door brexit fors uit

In voorbereiding op de brexit werft de FOD Financiën 141 douaniers aan, waarvan een flink deel het bestaande contingent van 80 in Zeebrugge gaat versterken. De exacte verdeling met Antwerpen en Gent werd nog niet bekend gemaakt.

De aankomende brexit houdt de streek rond Zeebrugge intens bezig. Logisch, aangezien ruim 45% van de trafiek gaat naar of komt van het Verenigd Koninkrijk. Woensdagmorgen gaven Daphné Dumery (N-VA) en Annick Lambrecht (sp.a) toelichting bij hoe de douane voorbereid wordt (op de foto met gastheer Patrick Scheldeman van de douanesite in Zeebrugge).

“Het lijkt niet voor de hand te liggen dat onze partijen samen naar buiten treden, maar we zijn beiden lid van de raad van bestuur van MBZ en zetelen in de Kamer, waar we opkomen voor onze regio. Via parlementaire vragen aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) uitten we elk onze bezorgdheid rond de brexit die in principe op 29 maart 2019 een feit wordt. De trafiek met het Verenigd Koninkrijk betekent voor Zeebrugge 5.000 directe jobs en jaarlijks 500 miljoen euro toegevoegde waarde. De weektabel bevat zeventig lijndiensten”, verduidelijkte Annick Lambrecht.

Rekrutering

Daphné Dumery: “De havenbedrijven zijn al bezig met zich brexitproof te maken. Ze nemen initiatieven voor samenwerking en voor het digitaliseren van hun processen. Een van hun grootste bezorgdheden, eenmaal het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de EU behoort, is dat de douaneformaliteiten sterk zullen toenemen. Dat zullen de bedrijven op twee vlakken voelen: een stijgende werklast en de kans op vertraging van de transit.”

In de bevoegde Kamercommissie antwoordde de minister dat in het najaar een eerste golf van 141 bijkomende douaniers aan de slag gaat. Op de website van het selectiebureau van de overheid staan nog geen vacatures maar verluidt zou de rekrutering in juni starten. Het zou gaan om ambtenaren van niveau B (bachelors) voor controles en van niveau C voor bewaking en het bedienen van de vaste en mobiele scanners.

Verdeling

Waar de 141 nieuwe douaniers aangesteld worden – Zeebrugge, Antwerpen of Gent – is nog niet bekend. In elk geval komt er voor Zeebrugge een forse versterking. Vandaag zijn daar ongeveer 80 mensen aan de slag in het administratief kantoor, de loods voor fysieke controle van goederen, de maritieme brigade die langs de kust patrouilleert en de dienst bewaking die toezicht houdt op het havengebied tussen de zee en de Brugse binnenstad.

“Na de eerste golf aanwervingen zal een tweede volgen, afhankelijk van hoe de brexit exact vorm krijgt. Maart 2019 wordt daarvoor een ijkpunt. Het is in elk geval opmerkelijk dat een overheid met de eerste aanwervingsgolf en met het intens overleg met de buurlanden proactief ingrijpt, net zoals een bedrijf”, zegt Dumery.

Gent naar Zeebrugge

Behalve toename in administratief werk, zal ook het organisatiemodel voor de overheid en diverse bedrijven veranderen. Momenteel zijn de werkuren van de douane grotendeels afgestemd op de cargotrafiek. Nu is van maandag tot vrijdag van 6.00 tot 22.00 uur een douaneteam permanent aanwezig op de grensinspectiepost. Maar wanneer ook de Britse trafiek, die 24/7 plaatsvindt, aan controles voor derde landen onderhevig zal worden, zal de permanentie gebreid moeten worden.

“We vragen de minister om een verhuizing van Gent naar Zeebrugge te overwegen. Binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is intussen een comité opgericht voor het opvolgen van de operationele uitrol van bijkomende infrastructuur en personeel in het kader van de brexit. De minister antwoordde ook dat er inspanningen zullen gebeuren voor ICT, gezien de verwachte significante toename van het aantal te verwerken douaneaangiftes”, besluit Lambrecht.

Roel Jacobus