Douane: "We willen AEO-vergunde bedrijven als VIP-klant behandelen"

Met AEO gaat een bedrijf een partnership aan met de douane. Het statuut staat garant voor veiligheid en kwaliteit. We vroegen aan Werner Rens van de douane wat voor effect AEO heeft op de handel in België.

Voor het AEO-dossier van Flows kan het verhaal vanuit de douane zeker niet ontbreken. Werner Rens, adviseur-generaal bij de dienst Douane & Accijnzen van de FOD Financiën, vertelt ons graag meer over AEO en het effect ervan op de handel in België.

Hoe is de term ‘authorised economic operator’ (AEO) er gekomen?

Werner Rens: De ingang van de term AEO is het rechtstreekse gevolg van de terroristische aanslagen van 9/11. Na de aanslagen scherpte Amerika de beveiliging sterk aan. Alle import naar de Verenigde Staten werd serieus onder de loep genomen, handelspartners werden streng gescreend. Dat had uiteraard ook gevolgen voor België. Onder leiding van de Werelddouaneorganisatie werden AEO-richtlijnen opgesteld. In de VS was dit alles binnen de twee jaar operatief. Het duurde evenwel nog tot 2008 voordat we in de EU en dus ook in België met AEO effectief aan de slag konden.

De introductie hebben we een jaar lang voorbereid. Er moest nog een wetgevend kader komen. We hadden nood aan een auditmethodologie en goed opgeleid personeel om de audits uit te voeren. Om die te ontwikkelen, werkten we samen met de private sector. Voor AEO komen we namelijk bij veel verschillende soorten organisaties over de vloer en we moesten ervoor zorgen dat ze allemaal een correcte en eenduidige behandeling krijgen.

Momenteel zijn er ongeveer 440 bedrijven van de 5.000 AEO-erkend. Wat doen jullie om dit aantal nog te verhogen?

Rens: Ik geloof niet dat het potentieel in België 5.000 bedrijven bedraagt, maar dat het veeleer ergens tussen 1.000 en 2.500 ligt. Bovendien is ongeveer de helft van de AEO-bedrijven in België douane-expediteur of een logistiek bedrijf. België staat bekend als een land waar de douanevertegenwoordigers heel actief zijn en zich goed profileren. Vandaar dat ze vaak de douaneformaliteiten vervullen. Ik vermoed dat veel bedrijven daarom zelf nog geen AEO hebben aangevraagd, omdat ze erop vertrouwen dat een AEO-gecertificeerde douanevertegenwoordiger ook zijn meerwaarde heeft.

Om op uw vraag te antwoorden: wij geven regelmatig seminaries over AEO, waarin we de voordelen van zo’n vergunning benadrukken. Volgend jaar bestaat ze tien jaar, en we zullen dit zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We beseffen dat de aanvraag ervan heel veel administratie met zich meebrengt en ingewikkeld kan zijn. We overwegen nu een publiek-private samenwerking om te investeren in opleidingen die voorbereiden op de AEO-aanvraagprocedure. De vragenlijst voor de zelfevaluatie op onze site moet overigens op voorhand ook een goed idee geven van het traject.

U benadrukte dat AEO veel voordelen heeft. Hoe ziet u dat?

Rens: In de nieuwe Union Customs Code (UCC), die nu bijna een jaar van kracht is in Europa, staan veel verwijzingen naar AEO opgenomen. De erkenning staat garant voor vereenvoudigde procedures. Een klein voorbeeld uit de praktijk: voor tijdelijke goederenopslag heb je steeds een vergunning ‘ruimte voor tijdelijke opslag’ (RTO) nodig. Het overbrengen van de goederen onder tijdelijke opslag mag zonder een transitprocedure als de vergunninghouders RTO-AEO zijn. Een AEO-aanvraagprocedure kost dus tijd, maar eenmaal vergund, profiteer je meteen van een versnelde douaneadministratie.

Het grootste voordeel vind ik nog het zogenaamde ‘partnership’. Wij willen AEO-vergunde bedrijven als VIP-klant gaan behandelen. Dat zullen we doen door minder controles uit te voeren, die de logistieke flows onderbreken. Ook plannen we het extra vrijgeven van gegevens over zichzelf uit ons aangiftesysteem. Zo kunnen bedrijven zien voor welke aangiften ze bij ons vermeld staan en eventueel misbruik opsporen.

We verwachten in ruil wel dat de bedrijven blijvend verantwoord ondernemen en ons bijvoorbeeld op de hoogte stellen als er belangrijke wijzigingen zijn. Ze moeten ook hun best blijven doen om de douanekennis in huis te houden. Onze AEO-vergunning is normaal gezien immers voor onbepaalde duur. Dat vertrouwen mag niet geschaad worden, natuurlijk.

Meer lezen? Morgen sluiten we deze reeks over de AEO-erkenning af. We brengen u het verhaal van de AEO-opleiding van Portilog. Een AEO-opleider geeft u enkele functionele tips mee om goed voorbereid te kunnen starten.

Ellen De Proost