Doorbraak nabij voor RFID-tags in modesector

Barcodes zouden op vrij korte termijn kunnen vervangen worden door RFID-tags, althans in de modesector. Ook kleinere kledingproducenten kunnen deze technologie nu rendabel toepassen. Dat blijkt uit het project ‘In-store improvement’ van het VIL.

Grotere modeketens gebruiken de RFID-tags op itemniveau al aan tijdje, maar op enkele uitzonderingen na zoals JBC en ZEB, blijven de Vlaamse moderetailers achter. Ze volgen schoorvoetend omdat de overstap van barcode naar RFID – ondanks een aantal grote voordelen – een complex proces blijkt te zijn.

Daarom startte het VIL eind 2014 samen met tien bedrijven (Bleckmann, bpost, Caroline Biss, Fabrimode (Bel&Bo), GIKS Mode, GS1, PostNL, Scapa, Siemens en Van de Velde) het project 'In-Store Improvement' op. Het was bedoeld om het overstapproces te versnellen. De resultaten en de business cases die vorige week zijn voorgesteld, zijn alvast veelbelovend. Een aantal van de deelnemers is overigens gestart met de implementatie van de RFID-tags en andere gaan nog even door met het testen om de beste technologie en procedures te kiezen.

Het voordeel van RFID tegenover barcodes is dat de slimme tags volautomatisch gescand kunnen worden en dat de etiketten veel meer informatie kunnen bevatten. Ze maken het mogelijk om de kledingstukken van de fabrikant tot aan de kassa te volgen en zo een correct zicht te hebben op de voorraden. Tevens maken ze een snellere kassawerking mogelijk en kunnen ze ingezet worden om diefstal te vermijden. Ook blijken ze een must voor de bedrijven die naar omnichannel willen overstappen.

Dat de Vlaamse moderetailers toch koudwatervrees hebben heeft onder andere te maken met het feit dat de technologie niet ‘off-the-shelf’ beschikbaar is en dat ze een volledige procesaanpassing noodzakelijk maakt.

Stockaccuraatheid

Daarom werd eerst de beschikbare technologie opgesomd en werd de situatie bij de deelnemers geanalyseerd. Uit die analyse bleek dat bij velen de stockaccuraatheid een zwak punt is, terwijl door de aanhoudende druk op de prijzen en nieuwe trends binnen de modesector het absoluut noodzakelijk is om een volledig en correct zicht te hebben op welke artikelen in welke kleur en welke maat zich waar in de logistieke keten bevinden.

Zeker als een bedrijf wil evolueren naar een omnichannel-concept, is stockaccuraatheid onontbeerlijk. Barcodes kunnen die onvoldoende bieden, RFID-tags wel.

 “We hebben een inventarisatie gemaakt van de nieuwste technologieën en hun mogelijkheden. Begin er maar aan als individueel bedrijf. Daarna hebben we de kosten en baten tegen elkaar afgezet én verschillende technologieën uitgetest bij de deelnemende bedrijven”, aldus Jan Merckx (VIL) die het project leidde.

Korte terugverdientijd

Tijdens de presentatie van de resultaten van het project werden verschillende business cases voorgesteld door bedrijven die de RFID-tags in het kader van het project hebben uitgetest.

Uit die business cases blijkt dat de investering in de technologie zich snel terugverdient: tussen de 1,2 en 2,9 jaar. “In de berekening werd bovendien geen rekening gehouden met de eisen die omnichannel aan de bedrijven stelt, dus de baten liggen allicht nog hoger”, aldus Merckx.

Die deelnemende bedrijven zijn helemaal gewonnen voor de RFID-technologie, zo bleek uit de presentatie van de resultaten, maar in sommige gevallen moet er nog wat gewerkt worden aan verdere voorbereidingen en aanpassingen van de systemen.

GIKS Mode

Een van de deelnemende bedrijven is inmiddels al een heel eind gevorderd. Stefaan Allemeersch, zaakvoerder van GIKS Mode, legde uit waarom.

“De kledij die tussen het distributiecentrum en de winkels of tussen de winkels onderling circuleert, moeten we niet meer individueel uitscannen en vervolgens weer inscannen. Het volstaat ze door een poortje te rijden en alles is geregistreerd.”

“Ook in de winkels heeft het voordelen. Aangezien elk kledingstuk een unieke code heeft, weten we nu perfect welke stukken het verkooppunt hebben verlaten en welke niet. Dit betekent dat we onze klanten goed kunnen informeren over het al dan niet beschikbaar zijn van een item en onze mensen niet vruchteloos moeten zoeken. Vroeger betaalden we 10.000 à 15.000 euro aan een externe firma om onze voorraad te inventariseren. Nu doen we het zelf. Het kost ons nog 1 à 1,5 uur om een volledige voorraad van een winkel te hebben”, aldus Allemeersch.

Ook heeft hij vastgesteld dat de kassaverwerking niet alleen correcter gebeurt, maar ook de helft sneller. “Het kassapersoneel moet de barcodes niet meer inscannen. Ook bij transfers tussen winkels wordt veel tijd gewonnen.”

RFID-tags zouden ook voor een licht hogere omzet zorgen, maar dat heeft GIKS nog niet vastgesteld. Vermoedelijk had dat te maken met externe factoren, omdat de vraag het afgelopen seizoen iets is gedaald. Ook qua diefstal werd geen duidelijk trendbreuk genoteerd. “Maar nu weten wij tenminste zeer snel wat is gestolen”, aldus Allemeersch.