De Croo aan tafel met Alfaport-Voka over douanekwesties

Alfaport-Voka legde tijdens een werkvergadering met minister De Croo drie thema’s op tafel: de aanhoudende IT-problemen, het stroomlijnen van het controleproces en het sanctiebeleid. Stephan Vanfraechem (Alfaport-Voka) hoopt op snelle verbeteringen. 

Alfaport-Voka organiseerde een werkvergadering met minister van Financiën De Croo rond een drietal douanethema’s. De aanhoudende technische problemen met de IT-systemen is een van de meest dringende thema's. De voorbije maanden en weken lag het PLDA-systeem er regelmatig voor kortere of langere tijd uit. “Dat is een grote zorg aan het worden voor bedrijven, zeker tegen de achtergrond van de brexit”, zegt Stephan Vanfraechem, directeur van Alfaport-Voka (foto). “Aan de hand van praktijkvoorbeelden hebben we duidelijk gemaakt wat het betekent als het systeem in panne valt. Voor die problematiek verwachten we een oplossing op korte termijn.” 

Efficiënter controleproces

Ook het stroomlijnen van het controleproces stond op de agenda. “We hebben enkele ideeën op tafel gelegd om de communicatie tussen douane, aangever, scheepsagenten en terminal beter te laten verlopen. Nu zitten er nog haperingen in het systeem waardoor de communicatie niet of niet correct gebeurt. Daardoor lopen bepaalde zaken fout en gaat er veel tijd verloren tussen de verschillende stappen. Waarom legt de douane bijvoorbeeld geen KPI’s op of een tijdsduur tussen het aangeven en vrijgeven? Nu bestaat dat niet. Structureel meten zou een meerwaarde zijn en ook een basis vormen voor een gesprek.” 

Boetebeleid 

Een ander bekend thema zijn de nefaste gevolgen van het strenge vervolgings- en sanctiebeleid voor de logistieke operatoren. “Bij hen leeft al langer het gevoel dat het boetebeleid welig tiert”, zegt Vanfraechem. Hij pleit daarom niet voor een opendeurpolitiek. “Als er een fout gebeurt of bewust sprake is van fraude, moet de douane optreden. Maar de Belgische wet laat alleen een strafrechterlijke aanpak toe. Dat zorgt voor wrevel bij heel wat bedrijven, vooral internationale. Als de aangever te goeder trouw een administratieve fout maakt, zijn er andere mogelijkheden om te bestraffen. Buitenlandse voorbeelden, zoals in Nederland of het Verenigd Koninkrijk, tonen dat het anders kan.”

Goede werkvergadering

Stephan Vanfraechem is tevreden over de werkvergadering met minister De Croo. “De minister kent een aantal realiteiten en heeft al contacten op het terrein gehad. De mogelijkheden zijn beperkt, omdat dit een regering in lopende zaken is, maar ik hoop dat men alvast volop aan de slag gaat met de stabiliteit van de IT-systemen. Het is echt nodig. Die stabiliteit is geen ‘nice to have’ maar een ‘must have’.” 

Melanie De Vrieze