De Backer hervormt sociale-inspectiediensten in wegtransport

Vorige week zijn acht sociale inspectiediensten in de transportsector teruggebracht tot vier. Zo zullen de controles minder versnipperd gebeuren en dus minder belastend zijn voor de ondernemingen. Ook krijgt de zogeheten SIOD een grotere rol.

Dat heeft staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) aangekondigd tijdens het businessevent van het Antwerps Transportforum. Hij lichtte het tripartiteplan van februari toe dat een eerlijkere concurrentie in het wegtransport nastreeft en beschreef welke punten ervan reeds gerealiseerd zijn en welke nog in uitvoering zijn.

In dat kader kondigde hij aan dat de federale regering eind vorige week de hervorming van de sociale-inspectiediensten goedgekeurd heeft. Hun aantal gaat van acht naar vier, terwijl de inspecteurs in eerste lijn meer bevoegdheden krijgen.

Malafide bedrijven zijn mikpunt

“Er komen meer controles, maar ze worden zowel op de zetel van het bedrijf als langs de weg georganiseerd. Hiermee voeren we de strijd tegen sociale fraude, de schijnzelfstandigheid en sociale dumping op, door effectievere controles op het terrein. En het is vooral de bedoeling dat ze veel gerichter gebeuren opdat de malafide bedrijven daadwerkelijk worden aangepakt. We willen vooral die bedrijven straffen die bewust, georganiseerd en kwaadwillig de regels aan hun laars lappen", zei De Backer.

Grotere rol Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De SIOD, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, krijgt daarbij een grotere rol toebediend in de fraudebestrijding. “Die bestond al, maar zal de verschillende inspectiediensten nu kunnen aansturen, coördineren en versterken. In de transportsector betekent dat de controlediensten worden herleid tot vier, die zich concentreren op de arbeidswetgeving, de sociale zekerheid, de schijnzelfstandigheid en de uitkeringen”, lichtte De Backer aan Flows zijn plannen toe.

Geen dubbele controles meer

Ook benadrukte hij dat hij komaf wil maken met de dubbele controles en dubbel werk achteraf. “Zo zal een controleur ook documenten kunnen opvragen voor verschillende domeinen, wat vroeger niet mocht. “Dat betekent dat één persoon verschillende documenten kan opvragen en zij nadien aan de verschillende andere diensten kan overmaken”, vervolgt De Backer.

Zo wil hij vermijden dat de transportbedrijven niet langer de ene dag inspecteurs over de vloer krijgen die bijvoorbeeld de arbeidswetgeving controleren en de volgende dag inspecteurs die de sociale zekerheidswetgeving controleren.

De controleurs zullen vanaf volgende zomer die bijkomende bevoegdheden krijgen. Ook zullen zij over meer IT-materiaal beschikken zodat de controles in de toekomst digitaal zullen verlopen en dus niet langer met pen en papier.

Philippe Van Dooren