'Coronakorting' concessies na crisis op agenda in Antwerpen

Korting op de concessiebedragen als steunmaatregel voor havenbedrijven? In Rotterdam willen bedrijven de optie op korte termijn bespreken. Ook in Antwerpen leeft het idee, al focust het Havenbedrijf nu vooral op het draaiende houden van de haven.

Volgens Nieuwsblad Transport willen verschillende bedrijven uit de Rotterdamse haven met het plaatselijke Havenbedrijf gaan praten over een tijdelijke verlaging van de concessiebedragen. Vooral logistieke en spoorgerelateerde bedrijven zouden die oplossing genegen zijn. Een tijdelijke reductie van 20 tot 30% van de huurgelden zou de bedrijven in de Rotterdamse haven 30 tot 45 miljoen euro financiële ademruimte geven. Er zou op korte termijn een oriënterend gesprek op de agenda staan, al gaat het Rotterdamse havenbedrijf niet diep in op de kwestie. 

Ook in Antwerpen leeft het idee, al houden de verschillende stakeholders slagen om de arm. KVGB, de belangenvereniging van de goederenbehandelaars, wacht tot de coronacrisis zich stabiliseert vooraleer concrete maatregelen te bespreken. Ook Bernard Moyson, voorzitter van de private havenkoepel Alfaport Voka, pleit voor een overkoepelende visie. "Er is momenteel overleg met het Havenbedrijf over de te nemen maatregelen. De hele private havencommunity wordt met de problematiek geconfronteerd. Wij moeten een inventaris maken van de specifieke uitdagingen per sector: rederijen, agenturen, terminaluitbaters, expediteurs enzovoort, ze worden allemaal getroffen door de coronacrisis. We willen vermijden dat de grootste roepers het eerst aan bod komen, en daarom moeten we de situatie beter in beeld krijgen."

Bespreking op raad van bestuur

Die bedachtzame houding van de koepelorganisaties houdt individuele bedrijven niet tegen om de vraag toch al eens op te werpen. Woordvoerster Barbara Janssens van het Havenbedrijf Antwerpen bevestigt dat er al enkele vragen om korting op de concessiegelden werden gesteld bij het Havenbedrijf. "Onze prioriteit ligt momenteel op het operationeel houden van de haven, zodat we de bevoorrading van het land kunnen garanderen. Maar de mogelijkheid van korting op de concessiegelden wordt wel besproken op de volgende raad van bestuur van het Havenbedrijf. Wat economische steunmaatregelen betreft, kijken we in de eerste plaats wel naar de maatregelen die de federale regering voorstelt."

Michiel Leen