Container blijft koning in Antwerpen maar totale overslag daalt

De recordreeks van de Antwerpse haven lijkt even stil te vallen in het eerste kwartaal. De containers hebben weliswaar hun sterkste maand ooit achter de rug, maar het (vloeibaar) bulkgoed en de breakbulk voelen de weifelende internationale markt.

Eerste vaststelling uit de cijfers van het eerste kwartaal die het Havenbedrijf Antwerpen vanmiddag bekendmaakte: de totale goederenoverslag daalde het afgelopen kwartaal met 3%, een normalisering van de situatie na de recordcijfers van het eerste kwartaal in 2018. Toen behandelde de haven 58,3 miljoen ton goederen. Verwacht wordt wel dat de overslagcijfers weer zullen aangroeien. Naarmate het kwartaal vorderde, zat volgens het Havenbedrjf opnieuw een stijgende lijn in de totale goederenoverslag. De verwachting is dat die de komende maanden zal aanhouden, mee ondersteund door extra MSC lading vanaf april tussen Antwerpen en Noord-Europa.

Containers boven

De containertrafiek presteerde sterk de voorbije maand maart en deed het zelfs iets beter dan de maand maart 2018, op dat moment de beste maand ooit. Het containermarktaandeel (in ton) van de Antwerpse haven steeg in 2018 tot 27,5%. Een toename met 0,7 procentpunt. Daarmee tekent Port of Antwerp de hoogste toename in de Hamburg-Le Havre range op. Netto noteerde de groei 650.000 teu.

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf, licht toe: “Onze containeroverslag blijft groeien, ondanks verzwakte economische vooruitzichten. Dat is goed nieuws voor Port of Antwerp, en het bestendigt onze uitstekende positie als hub voor containerlading in de wereldwijde logistieke keten.”

In het conventioneel stukgoed en de bulk is er minder reden tot vieren. Vergelijken met 2018 is lastig, omdat bijvoorbeeld in de staaloverslag vorig jaar een hamsterwoede heerste naar aanleiding van de Amerikaanse importheffingen. Conventioneel stukgoed deed het in kwartaal één van 2019 tamelijk goed, maar gematigd vergeleken met het sterke eerste kwartaal van 2018. De ijzer- en staaloverslag presteert daarmee 5% onder het niveau van vorig jaar.

De roro-overslag nam toe met 3,2%. Hoewel het aantal stuks rollend materieel daalde, nam het aantal ton toe dankzij een stijging van het gemiddelde gewicht per voertuig, vooral in de categorie utilitaire voertuigen.

Droge bulk krijgt klappen

De totale overslag van droge bulk daalde in het eerste kwartaal met 8,8% als gevolg van de lagere overslag van ertsen (-22,9%), kolen (-16,5%), schroot (-10,2%) en meststoffen (-2,2%). De overslag van zand en grind groeide dat kwartaal met 6%. De overslag van meststoffen herstelde zich sterk in maart, met de beste maandoverslag sinds februari 2011. De drogebulkmarkt is door zijn diversiteit een erg volatiele omgeving, weet het Havenbedrijf. 

De vloeibare bulkoverslag noteerde in het eerste kwartaal een daling van 8,6%. Na twee mindere maanden (-12,4%) was er in maart een merkbaar herstel, weliswaar minder uitgesproken bij aardoliederivaten, het grootste onderdeel binnen de vloeibare bulk. Een zachte winter in 2019 tegenover een koudere in 2018 weegt op de overslag van aardoliederivaten. Ook de groeivertraging van de Europese economie had implicaties op de productievolumes en energievraag, net zoals de prijsevoluties van ruwe olie.

De overslag van ruwe aardolie en chemicaliën herstelt zich. Na drie maanden vertoont de overslag van ruwe olie een status quo op +0,1%. Voor chemicaliën noteren we een quasi status quo (-0,6%) met toch de notitie van een aardig herstel in de maand maart, na een sterke daling in de maanden januari en februari.

Zeeschepen

De voorbije drie maanden liepen 3.519 zeeschepen (-0,3%) Antwerpen aan. De bruto-tonnenmaat (BT) van de schepen die voor anker gingen, daalde met 0,2%  tot 101.539.585 BT.

Annick De Ridder, schepen voor de Haven, maant tot slot de politiek aan tot actie: “We blikken terug op een sterk eerste kwartaal met een containertrafiek die blijft groeien. De cijfers bevestigen de rol van de Antwerpse haven als een van de grootste economische motoren van het land en belangrijke werkgever. Om de toekomstige welvaart van onze haven te blijven garanderen, dringen we er op aan dat Vlaanderen spoedig overgaat tot het goedkeuren van het ontwerp voorkeursbesluit voor wat betreft de containerbehandelingscapaciteit.”

Michiel Leen