Brexit: een nieuw referendum brengt niet per se oplossing

De Britse premier Theresa May maakte dinsdagavond een opening naar een tweede referendum. Hylke Vandenbussche, hoogleraar KU Leuven, betwijfelt of er echt een nieuw referendum komt. “Zelfs als dat het geval is, de Britse bevolking blijft verdeeld.” 

Theresa May zette dinsdagavond de deur op een kier voor een tweede referendum. De Britse premier riep de parlementsleden op om begin juni haar plan voor vertrek uit de Europese Unie goed te keuren. Een van haar toegevingen is een stemming in het parlement over een tweede referendum. 

Brexit Party

Voor Hylke Vandenbussche, gewoon hoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven, is het niet duidelijk of het tweede referendum er wel zal komen. En als het er komt, is ze weinig hoopvol of de uitslag echt voor een oplossing zal zorgen. “Kijk naar de Brexit Party van Farage. De peilingen geven zijn partij al meer dan 30%. En die partij heeft maar één thema: de brexit.” 

Britten blijven verdeeld

In het geval van een nieuw referendum, zal het er opnieuw spannend aan toegaan. “In Brussel denken ze dat alle Britten tot inkeer zijn gekomen en anders zullen stemmen. Voor een bepaald deel van de bevolking is dat ook zo, maar niet voor zoveel mensen als iedereen hoopt. Het tweede referendum zal de bevolking opnieuw sterk verdelen. De uitslag zal dicht bij de vorige liggen. Niet 80-20, maar eerder dichter bij de vorige score (51,9%-49,1%, red.).”

Wanhoopsdaad

Premier May heeft tot nog toe altijd een tweede referendum tegengehouden. Professor Vandenbussche ziet haar voorstel bijna als een soort wanhoopsdaad. “De Brexit Party van Farage zegt in feite genoeg, dat is een soort van tweede referendum. Als je ziet hoeveel aanhang die partij heeft, weet je dat brexit nog veel voorstanders telt.” 

Harde brexit

De Belgische douane gaat nog altijd uit van een harde brexit en dus verandert er niets. “De voorbereidingen op een harde brexit lopen gewoon door”, zegt Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de douane. “We blijven verder doen met de rekrutering en training van medewerkers, afspraken maken met bedrijven voor bepaalde apps en met het bestellen van materiaal.” 

Melanie De Vrieze