Ben Weyts: "Inkomsten kilometerheffing geringer door groenere trucks"

De kilometerheffing voor vrachtwagens brengt 100 miljoen per jaar minder op dan voorzien. Volgens Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) komt dat omdat vrachtwagens groener worden. TLV vreest voor hogere tarieven voor de schoonste trucks.

De kilometerheffing brengt Vlaanderen minder op dan verwacht. De regering had gerekend op 500 miljoen euro inkomsten per jaar, maar ze zullen bijna 100 miljoen lager uitkomen. "Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat er sneller dan verwacht wordt overgeschakeld op groenere vrachtwagens," zei minister Weyts in het Vlaams Parlement.

Zoals geweten betaalt een zware vrachtwagen (+32 ton) van de klasses Euro 0, 1 en 2 0,200 euro per kilometer; van de klasse Euro 3 0,180 euro; van de klasse Euro 4 0,149 euro; en van de klasses Euro 5 en 6 0,128 euro. Uit cijfers van Viapass blijkt dat circa 80% van trucks op het tolnetwerk Euro 5 of 6 is. Cijfers in Wallonië geven aan dat die twee klasses goed zijn voor 80% van de inkomsten.

Halve waarheid

“De bewering dat de inkomsten geringer zijn dan voorzien omdat de transportsector sneller dan verwacht op groenere trucks overschakelde, is maar een halve waarheid”, zegt een goede bron. “De beroepsvervoerders investeren meestal om de vier à vijf jaar – maximaal acht jaar – in nieuwe vrachtwagens. Hun vrachtwagenpark was dus al sowieso groen toen de heffing van kracht werd. Het wagenpark van het vervoer voor eigen rekening, daarentegen, is vaker ouder. Aan de hand van de verkoopcijfers van bakwagens en van de aanvragen voor een chauffeurskaart voor de digitach, blijkt inderdaad dat er bij deze gebruikers een inhaalbeweging is”, klinkt het.

Nattevingerwerk

“Het kan inderdaad zijn dat door die inhaalbeweging er minder inkomsten zijn, maar het eigen vervoer rijdt vooral lokaal en dus minder op het Viapassnetwerk. Dat kan 20% minder inkomsten dus helemaal niet verklaren”, zegt onze bron. Volgens hem zijn de mindere inkomsten hoofdzakelijk te verklaren door een slechte inkomstenraming. “Ook in Wallonië vallen de inkomsten tegen. De gewestelijke administraties hebben de natte vinger gebruikt. Niemand beschikte immers over correcte cijfers. Het gebrek aan degelijke statistieken in België is al veel langer een oud zeer”, zegt hij.

Hogere inning

Al vallen de inkomsten tegen, de vervoerders betalen wel veel meer dan vroeger. “De totale kost om met een vrachtwagen te rijden is met gemiddeld 8% toegenomen. En de globale inkomsten uit verkeersfiscaliteit door vrachtwagens zijn wel degelijk toegenomen”, zegt Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV. “Volgens de gegevens waarover wij beschikken, gaat het over zo’n 250 tot 300 miljoen bijkomende inkomsten ten opzichte van toen de kilometerheffing er nog niet was. Dat de Vlaamse overheid op nog meer had gehoopt, kan de Vlaamse beroepsvervoerder niet aangerekend worden”.

Geen excuus

“TLV stelt daarnaast dat de transporteurs niet verantwoordelijk zijn voor foutief opgestelde begrotingen”, zegt Verkinderen. “Als over een aantal jaren alle vrachtwagens aan de recentste emissienormen voldoen, mag dit geen excuus zijn om budgettaire gaten te dichten door die properste vrachtwagens met een forse tariefverhoging te confronteren”.

Verkinderen wijst er verder op dat de wetgeving voorziet dat de tarieven al op 1 juli 2017 geïndexeerd zullen worden. “Dat zal alle transporteurs, ook die met het properste voertuigenpark, opzadelen met een kostenstijging. Transporteurs kunnen nog steeds niet anders dan alle kostprijsstijgingen doorrekenen aan hun klanten”, zegt hij.

Philippe Van Dooren