Belgische vervoerders verteren kilometerheffing nog steeds niet

De meeste vervoerbedrijven hebben de invoering van de kilometerheffing nog niet volledig verteerd. Het doorrekenen van kilometers met lading kan iets beter dan voorheen, maar voor onbeladen kilometers en overheadkosten blijft dat zeer moeilijk.

Het Insituut Transport en Logistiek België (ITLB) organiseerde een bevraging over de impact van de kilometerheffing op de Belgische transportbedrijven voor het het derde kwartaal. Uit de cijfers blijkt dat iets minder dan de helft van de vervoerders (48%) meldt dat hun bedrijf de kosten van de kilometerheffing voor traject met lading voor de volle 100% kan doorrekenen. Dat is iets meer dan in de enquête in het tweede kwartaal (46%) en zeker dan wat in het eerste kwartaal werd verwacht (35%). De kilometerheffing is op 1 april 2016 ingegaan.

Op het traject zonder lading blijkt het nog moeilijker te zijn: amper 18,3% van de vervoerondernemingen heeft de klanten bereid gevonden om de kosten van de heffing op dit traject volledig te betalen. In 30,8% van de bedrijven wordt minder dan 20% van de kosten doorgerekend. Het doorrekenen van de ‘lege’ kilometers ging iets moeilijker dan in het tweede kwartaal.

“De overheadskosten leiden al helemaal tot moeizame onderhandelingen: bijna 55% van de bedrijven kan slechts 20% of minder van deze kosten doorrekenen”, stellen de ITLB-onderzoekers vast.

Concurrentiepositie

Gemiddeld zegt 55 % van de vervoerondernemingen dat hun concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse vervoerders niet is veranderd gedurende dit kwartaal, terwijl 43,8% van de vervoerders vaststelt dat de situatie erop achteruit is gegaan. Dat gebrek aan vertrouwen in de eigen positie blijft groot, maar gaat wel in dalende zin.

Enkel de grotere ondernemingen laten weten dat de kilometerheffing geen impact heeft op hun internationale concurrentiepositie.

Liquiditeiten

Een ruime meerderheid van 56,7% van de vervoerders geeft aan dat de prefinanciering van de kilometerheffing een negatieve invloed heeft op hun liquiditeitssituatie. De overige 43,3% meldt dat het geen invloed heeft.

Het percentage bedrijven dat zegt dat de positie is verslechterd, is aan het dalen. “Maar ondanks een geleidelijke verbetering, blijft het saldo flink onder het nulpunt”, merken de onderzoekers nog.

Nog steeds problemen met de OBU’s

Ze gaven de vervoerbedrijven tevens de mogelijkheid om bijkomende opmerkingen te formuleren over de impact van de kilometerheffing op hun onderneming. Uit die ‘vrije commentaren’ blijkt dat veel vervoerbedrijven nu nog klagen dat de OBU’s al te vaak stuk gaan. “De vervanging is bovendien tijdrovend en brengt opnieuw kosten met zich mee, die meestal niet doorgerekend kunnen worden”, klinkt het.

Ook vrezen veel beroepsvervoerders een verschuiving van een deel van het goederenvervoer naar kleinere voertuigen. De kilometerheffing is enkel van toepassing op voertuigen met een maximum toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.

Ook hebben ze vragen bij de controle van de buitenlandse chauffeurs en de inning van hun boetes.” In hoeverre blijven de buitenlandse vervoerders onder de radar?”, vragen ze zich af.

Philippe Van Dooren