Belgische bedrijven bezorgd over haperend Nederlands douanesysteem

Het Nederlandse douane-aangiftesysteem AGS vertoont nukken en dat baart Belgische bedrijven zorgen. Zeker als je bedenkt dat het VK een gelijkaardig systeem wil invoeren en de brexit extra formaliteiten en dataverkeer met zich zal meebrengen.

AGS, het online aangiftesysteem van de Nederlandse douane, heeft de afgelopen weken nogal wat storingen vertoond. Dat bezorgt al wie een lading goederen naar Nederland te vervoeren heeft, een hoop hoofdbrekens. Abram Op de Beeck, manager Customs & Foreign Trade bij BASF Antwerpen, bindt de kat de bel aan op LinkedIn. “Sinds het begin van het jaar zijn er veel storingen in douanesystemen in Nederland. In België is het PLDA-systeem het laatste jaar vrij stabiel. Op het overleg Nationaal Forum WG leerden we dat volgend jaar de aangiften in het kader van de globaliseringsprocedure ook over PLDA zullen (moeten) lopen. Vanuit private hoek hebben we de noodzaak aan voldoende servercapaciteit benadrukt. Alleen als het Belgische aangiftesysteem stabieler blijkt dan het Nederlandse, kan de vooropgestelde KPI in de Logistics Performance Indicator van de Wereldbank behaald worden!”, klinkt het.

In real time

“In de afgelopen maanden was het Belgische systeem stabieler dan het Nederlandse”, licht Op de Beeck toe. “Die stabiliteit is van groot belang als je bedenkt dat douane-aangiften bij export in real time moeten gebeuren. Een exportlading kan maar worden vervoerd als de aangifte vrijgegeven is. Hapert het systeem, dan lopen de kosten van het wachten op en dreigen breuken in de supplychain.”

Dat wil volgens Op de Beeck niet zeggen dat de Belgische  autoriteiten op hun lauweren mogen rusten. “Volgend jaar sluiten veel meer leden zich aan bij het PLDA-systeem en is het maar de vraag of er voldoende servercapaciteit is om die toevloed op te vangen. We dringen aan op impact assessment bij de Belgische douanediensten. Gegevensuitwisseling gebeurt steeds meer langs digitale weg. Dus zijn extra capaciteit en investeringen nodig. Zodra de brexit een feit is, komen er bovendien heel wat extra aangiften bij."

Binnenkort in het VK

Jef Hermans van Portmade, die bij expediteursvereniging VEA de douanedossiers opvolgt, deelt de bezorgdheid. Hij bevestigt dat AGS regelmatig hapert. “Er is in Nederland langs ministeriële weg al over geklaagd door een aantal gebruikers, maar een groot aantal van hen lijkt de storingen te slikken. Intussen blijft het systeem haperen, wat ook ons hindert als we lading naar Nederland uitvoeren. Als je bedenkt dat het Verenigd Koninkrijk zinnens is om hetzelfde systeem te implementeren, dan baart ons dat toch wel zorgen.”

Hermans geeft toe dat ook het Belgische PLDA weleens hapert, maar een goede crisiscommunicatie vanuit de bevoegde diensten neemt al heel wat wrevel weg.

Michiel Leen