Belgisch wegvervoer krijgt in derde kwartaal opnieuw klappen

In het derde kwartaal is in België zowel de nationale als de internationale vervoeractiviteit afgenomen. In het tweede kwartaal kon het nationaal vervoer nog een activiteitverbetering optekenen, maar de cijfers duiken nu opnieuw onder het nulpunt.

Het Instituut Transport en Logistiek België publiceerde gisteren de resultaten van de driemaandelijkse conjunctuurenquête. Die cijfers duiden op een verslechtering van de markt, een stijging van de kosten en meer liquiditeitsproblemen. In het tweede kwartaal was de evolutie al bij al nog positief geweest. Er waren toen iets meer transportbedrijven die een stijging van de activiteit kenden in het nationaal vervoer (het zogeheten 'gewogen saldo’) van +1,4%. In het internationaal vervoer was er sprake van een status quo (-0,1%). Maar in het derde kwartaal verslechterde dat gewogen saldo heel duidelijk, met respectievelijk -6,2% en -6,6%.

Kilometerheffing blijft doorwegen

Het transport heeft te kampen met gestegen kosten, zij het in mindere mate dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat was toen uiteraard het gevolg van de invoering van de kilometerheffing op 1 april. Voor het internationaal vervoer is er sprake van een zeer lichte stijging.

Over de vrachtprijs zijn de resultaten verdeeld, stelt het ITLB vast. In het nationaal vervoer zijn er iets meer bedrijven (+2,4%) die een verhoging waarnemen dan bedrijven die een daling zien. In het internationaal vervoer kan men spreken van een stagnatie (-0,1%).

De gevolgen van de kilometerheffing laten zich ook in het derde kwartaal voelen. “Het blijft voor sommige vervoerders aartsmoeilijk om alle kosten verbonden aan de heffing volledig door te rekenen. In de voorbije maanden brachten de afkoelende brandstofprijzen enig soelaas, maar de dieselprijs evolueert intussen opnieuw naar boven toe”, noteren de onderzoekers van het ITLB.

Ook tekort aan bedienden

Het personeelsbestand van de chauffeurs is licht afgenomen in vergelijking met het tweede kwartaal. Die van de bedienden en van de niet-rijdende arbeiders zijn nauwelijks toegenomen. Desondanks ligt het aantal openstaande betrekkingen vrij hoog. Het aantal bedrijven met openstaande vacatures voor chauffeurs steeg van 22,5 naar 28,6%, maar nog opvallender zijn de cijfers voor de bedienden: 33% van de vervoerders geven aan een bediendevacature te hebben in vergelijking met 21,2% in het kwartaal ervoor. Ook het aantal vacatures voor niet-rijdende arbeiders is toegenomen, al blijft het beperkt: 5% van de bedrijven in vergelijking met 1,2% in voorgaand kwartaal.

Meer liquiditeitsproblemen

Gemiddeld 11,9% van de vervoerondernemingen signaleert liquiditeitsproblemen (10,5% in voorgaand kwartaal). De meest aangehaalde oorzaak blijft steeds dezelfde: tal van opdrachtgevers respecteren de overeengekomen betalingstermijn niet. Ook de voorfinanciering van de kilometerheffing zet veel ondernemingen bijkomend onder druk.

Toch hebben de vervoerders in het derde kwartaal vrij veel geïnvesteerd: 27,8% van hen verklaart dat in de loop van het kwartaal te hebben gedaan. In 67,5% van de gevallen ging het om een vervanging, merendeels voor motorvoertuigen.

Philippe Van Dooren