Antwerpse haven krijgt power-to-methanol demonstratieplant

Het Antwerpse Havenbedrijf zoekt een locatie in de haven voor een ‘power-to-methanol’ demonstratieplant. Daarmee wil het zowel de leveringszekerheid van energie voor de industrie veiligstellen als de productie van biobrandstoffen stimuleren.

Volgens het Havenbedrijf heeft methanol het potentieel om beide doelen gecombineerd te realiseren. Daarnaast zou de installatie de lokale vraag naar methanol als basismolecule voor de chemie mee kunnen invullen.

Uit een zopas gepubliceerd rapport van de Europese Commissie blijkt overigens dat methanol en zijn biovariant biomethanol samen met LNG de meest belovende alternatieve brandstoffen zijn voor de scheepvaart.

Bevraging

Met het oog op de realisatie van een demonstratieplant voor de productie van methanol lanceert het Havenbedrijf een haveninterne bevraging om te weten welke havengebruikers bereid zijn om op hun site een terrein van 0,5 hectare beschikbaar te maken voor zo’n installatie.

De voorbije maanden werd al onderzocht of het concept van een power-to-methanol demonstratieplant financieel en technisch haalbaar zou zijn. Eens er een site gevonden is, volgt nog een doorgedreven haalbaarheidsanalyse, waarin onder meer de kenmerken van de geselecteerde site worden opgenomen.

Productie

De methanol zal geproduceerd worden op basis van gecapteerde CO2 en waterstof. De waterstof wordt via elektrolysetechniek geproduceerd. Dankzij de flexibiliteit van het elektrolyseproces kan daarbij ingespeeld worden op de duurzame maar intermitterende energieopwekking. Zo zal ook energieproductie op basis van wind en zon mogelijk zijn en wordt uiteindelijk een geavanceerde biobrandstof verkregen die op die manier een bijdrage kan leveren aan de vergroening van het transport.

Voor de haven is de lokale productie van methanol vrij nieuw. Volgens het Havenbedrijf gaat het in eerste instantie om een kleinschalig project dat later kan uitgebreid worden. Bij de keuze van de locatie zal bijvoorbeeld de toegang tot CO2 een grotere rol spelen dan de nabijheid van afnemers van methanol aangezien CO2 als gas moeilijker te vervoeren is dan methanol als vloeistof. De ingebruikname van de installatie is voorzien in 2018.

Een soortgelijke ‘demo’-plant bestaat reeds in IJsland. Het enige verschil met het Antwerpse project zou de flexibiliteit van het proces zijn.

Energieactieplan 2016-2020

De economische en fysische leveringszekerheid van energie is een van de speerpunten uit het energieactieplan 2016-2020 van het Havenbedrijf. Met de groeiende capaciteit aan wind- en zonne-energie, wordt de systeemintegratie van hernieuwbare energie als een grote uitdaging gezien en wordt flexibiliteit het nieuwe denkmodel, waarbij de oplossing een veelvoud van deeloplossingen zal zijn.

Het Havenbedrijf benadrukt dat het op de nood aan flexibiliteit is dat het met de chemische cluster wil inzetten.