Ahlers gaat een stap verder dan de klassieke logistieke oplossingen

Logistieke oplossingen blijven Ahlers’ kernactiviteiten, maar de Antwerpse speler gaat een stap verder: geografisch of via optimalisaties. Double digit effects zijn meer regel dan uitzondering, zowel naar groei toe als naar kostenbesparingen.

De klassieke bouwstenen van Ahlers zijn transport, douane en warehouseoplossingen. “We voegen daar ook graag duurzaam aan toe”, zegt Didier Duponselle, business unit director bij Ahlers. “Naast de reflex rond duurzame oplossingen, focussen we op het in de diepte werken met de klant. De winsten voor de klant zitten niet meer zo vaak in het transportluik, maar eerder in het inventorybeleid, al dan niet gekoppeld aan de verschillende logistieke kostenposten.” 

Ahlers evolueert steeds meer naar een supplychainspecialist die doorvraagt. “Voor heel wat klanten zijn transport, douane en warehousing cruciaal, maar we gaan dus een paar stappen verder”, legt Duponselle uit. “We polsen of ze willen rationaliseren of in bepaalde regio’s groei willen stimuleren. Soms is het een combinatie van beide. Zeker in deze onzekere tijden waar de ene klant de groei niet kan bijhouden, terwijl bij de andere klant het water aan de lippen staat.”

Control tower

Een van de zaken die sterk leeft bij Ahlers is de vraag waarom een verlader meer dan 25 euro moet betalen om een standaard zeevracht-containerlading te boeken, coördineren en visualiseren? “Weliswaar maximaal gedigitaliseerd, maar vandaag zou niemand meer mogen betalen.” 

Ahlers werkt hier met een zogenoemde ‘control tower’. Laten we gewoon eerlijk zijn over de transactionele prijs en verder toegevoegde waarde creëren die de klant echt waardeert en waar dan ook iets tegenover mag staan. 

“Ieder bedrijf wil cash vrijmaken en de kosten naar beneden halen. Tijdens de jaarlijkse onderhandelingen gaan we die issues niet uit de weg, maar durven we die wel in een nieuwe context plaatsen. Double digit savings zijn ook ons doel. Dat gaat soms heel ver.” 

Daarom zette Ahlers een adviespoot op. “Niet om te concurreren met de grote consultants, maar om berekeningen te maken op basis van de drivers die voor de klant belangrijk zijn. Willen jullie rationaliseren of groei faciliteren? En hoe doe je dat op de meest optimale manier?”

Visibiliteit

Ahlers werkt in drie stappen. Een eerste is het visualiseren van de stromen. Over welke logistieke flow beschikt de klant vandaag? “Veel strategische profielen binnen een bedrijf hebben geen zicht op hun stromen en hebben het gevoel dat ze eerder constant brandjes moeten blussen”, zegt Duponselle. “Ze hebben bijvoorbeeld drie magazijnen, die organisch gegroeid zijn, maar weten niet of dat nog de ideale set-up is. Door hun stromen te visualiseren en de kosten in kaart te brengen, komt duidelijk naar voren waar verbeteringen mogelijk zijn.

Niet alleen de logische transport- en magazijnkosten worden meegenomen, ook de dure voorraadkosten, aankoopkosten en investeringskosten worden mee in rekening gebracht. In vele gevallen leidt deze eerste visualisatiestap al tot inzichten om besparingen door te voeren. Hierbij gaat het over zowel quick wins als strategische wins. ‘Wat als we de beladingsgraad verhogen? Wat als we in die specifieke fabriek produceren?’ Dat zijn vragen die de klassieke logistiek niet meer kan oplossen, want de complexiteit van het netwerk wordt te groot.” 

In 2015 gaf Ahlers advies aan een van zijn trouwe klanten nadat hij een overname had gedaan. De klant wou een holistische oplossing omdat hij het gevoel had dat hij enkele zaken dubbel deed. “Hij wou zowel de kosten doen dalen als de dienstverlening naar zijn klanten doen stijgen”, legt Duponselle uit. “Door die oefening te maken, konden we het aantal magazijnen verminderen van zestien naar negen. We hebben er niet alleen double digit savings uitgehaald, maar ook zijn klantenservice is verhoogd door een kortere levertijd. Vijf jaar later is de roll-out helemaal gebeurd. Nu is de klant in een volgende fase beland. Hij wil aan zijn premiumlijnen niets veranderen, maar wil wel besparen op zijn goedkope lijnen. Daar zijn we opnieuw een oefening aan het doen.” 

Optimalisatie

Een tweede stap is optimalisatie. “Wij investeren al geruime tijd in nieuwe supplychainprofielen die met geavanceerde softwarepakketten aan de slag gaan. Dat zorgt ervoor dat wij de volledige supplychain van de klant met al zijn restricties en kostcomponenten digitaal kunnen nabootsen/voorstellen. Het doel is een optimaal netwerkdesign uittekenen voor de klant.”

Voor een van zijn klanten heeft Ahlers het volledige distributielandschap in kaart gebracht. “Al snel zagen wij een grote opportuniteit om de voorraadkosten en transportkosten met 10% te verminderen door de cost-to-serve per klant drastisch te verbeteren. Er was een wildgroei aan magazijnen met als gevolg dat er soms vier tot vijf transporten vanuit verschillende plaatsen werden geregeld om hun klanten te bedienen. Op basis van een accuraat supplychainmodel kon de klant ons stappenplan uitvoeren en zo zijn distributienetwerk optimaliseren. Zo kunnen we tot op eindklantniveau tonen wat de impact zal zijn. We kunnen aantonen of het goedkoper of duurder zal zijn om een bepaalde klant te bedienen. Dat is ook bijzonder handig voor het salesmanagement en de sales.” 

Scenarioplanning

Een laatste stap is de scenarioplanning. Het voordeel van een accurate replica van de end-to-end supplychain is dat het model telkens hergebruikt kan worden om strategische en tactische beslissingen te nemen. “Hierdoor kan de klant alle mogelijke scenario’s analyseren, en inschatten wat de impact zal zijn op zijn supplychain. De logistieke kosten kunnen dus telkens in evenwicht gebracht worden naargelang de omzet en capaciteit van de klant fluctueert. Door het gebruik van forecasting, kan zelfs ingegrepen worden vooraleer de problemen zich stellen.”
 

 

Ahlers headquarters
www.ahlers.com
Noorderlaan 139 – B-2030 Antwerp – Belgium
+32 3 543 72 11
info@ahlers.com

Didier Duponselle: 0473 78 00 10 
didier.duponselle@ahlers.com