300.000 euro Vlaamse subsidies voor beurzen APEC

APEC, het maritieme trainingsinstituut van Antwerpen en Vlaanderen, krijgt dit jaar voor bijna 300.000 euro aan Vlaamse subsidies. Dat mag het gebruiken voor onder meer tientallen beurzen.

De subsidie, van exact 275.000 euro, is bedoeld om 85 beurzen te subsidiëren, voor dertien standaardseminaries van twee weken in 2018. Het gaat om een jaarlijkse toelage, net zoals een toelage vanwege het federaal departement Ontwikkelingssamenwerking. Door de werking kan APEC jaarlijks een aantal beurzen toekennen aan de deelnemers voor de kosten van het seminarie en het verblijf voor twee weken. Ze worden gegeven aan kandidaten uit landen waarmee bovenstaande partners een akkoord hebben afgesloten.

Naast de Vlaamse en de federale overheid zijn het Havenbedrijf Antwerpen, Port of Antwerp International, Cepa en de internationale havenassociatie IAPH partners van APEC. De recentste lichting internationale APEC- alumni ontving haar certificaat afgelopen vrijdag. 

Michiel Leen