Zes ligplaatsen in eerste fase Saeftinghedok

De aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok zal ruim 660 miljoen euro kosten. Er zullen dan zes ultra large container ships (ulcs) gelijktijdig behandeld kunnen worden.

De top van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft het dossier over het Saeftinghedok gisteren persoonlijk overhandigd aan Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts. Voorzitter Marc Van Peel en gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx gaven hem een ruim 500 pagina’s tellende map, waarin onder andere de maatschappelijke-kosten-batenanalyse (MKBA) steekt, die maandagavond door de raad van bestuur van het havenbestuur besproken werd.

Volgens die analyse die binnenkort openbaar zal gemaakt worden, is de realisatie van de eerste fase van het nieuwe tijdok zeer rendabel. Al zeven jaar na de ingebruikname zou een break-even gehaald worden en zelfs in het slechtste economische scenario zouden de maatschappelijke baten nog tussen de 3,5 miljard euro netto (nationaal perspectief) en 4,5 miljard (internationaal perspectief) schommelen.

Zes ulcs

De eerste fase heeft betrekking op telkens 1.400 meter kaaimuur aan de twee kanten van het dok. Dat betekent concreet dat het Saeftinghedok in het begin gelijktijdig zes containerreuzen met een lengte van 400 meter zou kunnen ontvangen.

De totale uitgave voor de realisatie van de eerste fase wordt momenteel op 660,2 miljoen euro geraamd. Daarvan is 438,2 miljoen euro voor rekening van het Havenbedrijf zelf. De kosten voor de nautische toegang tot het nieuwe tijdok (baggerwerken) zijn voor rekening van het Vlaams Gewest.

Flexibiliteit

Het is de bedoeling dat het totale tijdok op termijn ruim vier kilometer lang en 600 meter breed wordt, maar zeker is dat nog niet. Voor de verdere invulling van de Ontwikkelingszone Saeftinghe staat immers flexibiliteit voorop. De invulling van fase twee kan altijd worden bijgesteld in functie van nieuwe mondiale of locale economische ontwikkelingen.

In een eerste reactie zei Ben Weyts dat indien blijkt dat de aanleg van het Saeftinghedok een goede zaak is voor Antwerpen en de Vlaamse economie, het proces van de politieke besluitvorming wordt opgestart. “We moeten bekijken wat het kost en wie wat zal betalen”, zei de minister. Hij noemde het verder een ‘mijlpaal op het vlak van de schaalvergroting’.