Zeevaartschool, KdG en VITO bestuderen luchtkwaliteit op schepen zelf

De Antwerpse Hogere Zeevaartschool, de Karel de Grote Hogeschool en VITO willen de luchtkwaliteit meten in de ruimtes voor zeelui aan boord van schepen. Er is bezorgdheid om hun blootstelling aan vervuiling, maar meer onderzoek is nodig.

Het onderzoek, dat de naam 'Elgas' meekrijgt (van Effecten van Luchtkwaliteit op de Gezondheid in Accommodaties van Schepen), wil in kaart brengen in welke mate zeevarenden zijn blootgesteld aan luchtvervuiling tijdens hun verblijf aan boord. Een onderwerp waar nog heel wat research naar moet worden verricht. Daarom slaan de drie instellingen de handen in elkaar. VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) levert de meetdozen met sensoren aan, de Hogere Zeevaartschool werkt algoritmes uit om de ruwe data inzichtelijk te maken en de de Karel de Grote Hogeschool werkt een vlot leesbare visualisatie uit, zodat de zeelui in een oogopslag zicht krijgen op de kwaliteit van de lucht aan boord. 

Onbekend probleem 

Dr. Olivier Schalm van de Hogere Zeevaartschool schetst de technische uitdagingen die het project met zich meebrengt. "Er is dezer dagen veel te doen rond luchtvervuiling in de buurt van bijvoorbeeld cruiseschepen, maar naar de luchtkwaliteit aan boord van de accomodaties is nog maar weinig onderzoek gebeurd. Wij willen een aantal sensoren bij elkaar plaatsen aan boord van schepen om zo de luchtkwaliteit in real time te meten: nagaan welke concentratie vervuilende stoffen zich in de ruimte bevindt en interpreteren of dat al dan niet schadelijk is."

Schepen gezocht 

De Hogere Zeevaartschool gaat op zoek naar een manier om de data zo eenduidig mogelijk met de zeelui te communiceren. Dat kan in een systeem met groene, oranje of rode lampjes, of iets uitgebreider. Veel zal afhangen van de manier waarop de technologie inzetbaar is in de specifieke omstandigheden aan boord. Het project start in januari 2020 en heeft een voorziene looptijd van twee jaar. Eerste proefnemingen worden gedaan aan boord van het onderzoeksschip 'RV Belgica' en enkele binnenvaartschepen. Het Elgasproject heeft de steun van onder andere De Vlaamse Waterweg, maar bedrijven die hun schouders mee onder het project willen zetten, bijvoorbeeld door een schip ter beschikking te stellen, kunnen zich altijd melden bij Olivier Schalm. 

Michiel Leen