Zeebrugge voorzichtig tevreden met bevestiging Visartsluis

De Zeebrugse havengemeenschap reageert voorzichtig tevreden dat Vlaanderen doorgaat met een nieuwe sluis op de plaats van de oude Visartsluis. De tijd wordt krap om de procedure en het budget nog binnen de legislatuur af te ronden.

Vriend en vijand zijn het erover eens dat Zeebrugge nood heeft aan een tweede, voldoende grote zeesluis. Al sinds 1984 is de Pierre Van Dammesluis de enige hedendaagse toegangspoort van de achterhaven, de grootste autohaven ter wereld. De nieuwe sluis moet 427 meter lang, 55 meter breed en 18,5 diep worden.

De Vlaamse regering keurde op 2 maart een ‘voorontwerp van voorkeursbesluit’ goed voor een nieuwe sluis op de plaats van de kleine, oude Visartsluis uit 1907. Ze koos deze locatie uit zes alternatieven verspreid over de huidige Visartsluis, de Pierre Van Dammesluis en pal in het Verbindingsdok. Tegen deze keuze rees protest van bewoners en een aantal bedrijven die zich bedreigd weten door onder meer onteigening, hinderlijke werken en waardevermindering van hun patrimonium. Ook voor de economische gemeenschap was dit niet de favoriete locatie maar het havenbestuur MBZ en de vereniging van private havenbedrijven APZI toonden zich al tevreden dat er na twintig jaar tenminste eindelijk schot in de zaak kwam.

Tunnel onder sluis

Na een adviesronde in het voorjaar bleef het stil tot vandaag plots de Vlaamse regering bekendmaakte dat ze het ‘voorontwerp’ omzet in een ontwerp van voorkeursbesluit’. “Er staat een investering van zo’n 1 miljard euro in de steigers voor de Haven van Zeebrugge”, zegt minister Ben Weyts (N-VA).

“Ik besef ten volle dat dit toekomstscenario gepaard gaat met onteigeningen. Maar als we kiezen voor de verdere groei van de Haven van Zeebrugge met meer jobs, dan kunnen we niet anders. Dit is een scenario waarmee we slechts een beperkt aantal mensen treffen en toch snel de nieuwe sluis kunnen realiseren. Tegelijk investeren we in de lokale mobiliteit en de leefbaarheid, want we sturen al het doorgaand verkeer door een tunnel.”

Zeebrugge is voorzichtig tevreden

CEO van het havenbestuur MBZ Joachim Coens toont zich opgelucht dat het dossier weer vooruit kan. “We zijn heel blij dat er een beslissing genomen is want er is jarenlang over gedaan om onze haven een tweede, noodzakelijke toegangspoort te geven. Deze sluis zal onze bedrijfszekerheid garanderen. Dit is een flinke opsteker net voor het brexitjaar. Elk van de alternatieve locaties had voor- en nadelen. Ik hoop dat het grondige onderzoek in de procedure van een ‘complex project’ voldoende draagvlak heeft opgeleverd.”
De Havencel West-Vlaanderen, waarin ondernemersoganisatie Voka en de Zeebrugse vereniging van private havenbedrijven APZI samen hun belangen behartigen, reageert voorzichtig tevreden. "De haven creëert een directe toegevoegde waarde van meer dan 1 miljard euro en 20.000 jobs. Mede dankzij deze beslissing zijn de vooruitzichten positief", zegt Marc Adriansens, voorzitter van APZI. Toch blijven de West-Vlamingen waakzaam. "We roepen minister Weyts op om de procedure nog voor het einde van de legislatuur (mei 2019) af te ronden. Het tijdspad blijft krap en ook het nodige budget moet nog voorzien worden", zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen.

Openbaar onderzoek

Na zestig dagen openbaar onderzoek – van 21 januari tot 22 maart – kan een definitief voorkeursbesluit genomen worden. Daaraan wil Weyts een flankerende maatregel koppelen voor de bewoners en bedrijven die onteigend worden en voor het lokale sociale weefsel. Praktische informatie over de inkijk- en reactiemogelijkheden staat op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

Roel Jacobus