Wilfried Lemmens: “Conventie opleiding zeelui achterhaald”

De International Chamber of Shipping wil dat een van de pijlers van de internationale scheepvaart op de schop gaat. De internationale conventie die de opleiding en certificatie van zeevarenden regelt, is aan een grondige herziening toe, vindt ICS.

De STCW-conventie, voluit de International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, bepaalt aan welke minimale eisen de opleiding van zeevarenden (van matroos tot kapitein) moet voldoen. De standaarden werden vastgelegd in 1978, ze werden in 1984 van kracht en ze werden al herhaaldelijk bijgeschaafd.

Maar schaven aan dat verdrag is niet meer voldoende, vindt ICS-voorzitter Esben Poulsson. Hij pleitte voor een grondige herziening van de conventie, zowel qua aanpak als inhoud.

Dat is in zijn ogen noodzakelijk om gelijke tred te houden met de evolutie op het vlak van technologie en communicatie in de scheepvaart. Zeevarenden dienen steeds vaker nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en aangepaste opleidingen te krijgen om die trend te volgen.

Wilfried Lemmens, managing director van de Belgische Redersvereniging, is het “volledig eens” met Poulsson. “De STCW-conventie heeft destijds vele zaken rechtgetrokken, maar bevat nu teveel regels die voorbijgestreefd zijn. Ze gaat in haar huidige vorm voorbij aan de recente technologische ontwikkelingen, die ook het werk van zeevarenden grondig gewijzigd hebben. Werken met een sextant, communiceren met morse, enzovoort: die dingen zijn niet meer van deze tijd.”

Vraag is hoe snel het pleidooi van Poulsson gehoor zal krijgen binnen de Internationale Maritieme Organisatie. Sleutelen aan een basisconventie als STCW zal ongetwijfeld tijd vergen.

Jean-Louis Vandevoorde