Wilfried Lemmens: "Autonome schepen haalbaar op de lange omvaart"

Een nieuw rapport over de toekomst van de transportsector voorspelt dat het niet zo’n vaart zal lopen met autonome schepen. Wilfried Lemmens, directeur van redersvereniging KBRV, geeft zijn kijk op de toekomst van de technologie.

Begin dit jaar verscheen het lijvige rapport ‘Transport 2040: Automation, Technology, Employment - The Future of Work’. Dat kwam er op basis van een studie uitgevoerd door de International Transport Workers’ Federation (ITF) en de World Maritime University (WMU).

Het rapport voorspelt het effect van technologische innovaties op de hoeveelheid werkkrachten. Autonome schepen zouden volgens het onderzoek tegen 2040 maar een gering aandeel vormen in de totale scheepvaart, namelijk 11 tot 17%. Men voorziet bovendien dat er dubbel zoveel zeelieden zullen nodig zijn dan dat er nu werkzaam zijn.

Twintig miljoen

De hoge kostprijs voor de technologie weerhoudt rederijen om erin te investeren, weet Wilfried Lemmens van de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV). “Rederijen moeten al gauw twintig miljoen euro betalen als ze met de technologie aan de slag willen,” zegt Lemmens. “Het schip gaat dan nog niet op eigen kracht varen, maar dient te worden genavigeerd vanop de wal.”

“De kans bestaat wel dat we veel minder zeelui gaan vinden voor op de lange omvaart. Onderhoud van een schip wordt hoe langer hoe meer uitgesteld tot het volgende droogdok. De machines zijn zo betrouwbaar geworden dat ze minder onderhoud nodig hebben. Binnen tien tot vijftien jaar gaat de markt ons daarom mogelijk aangeven dat we met autonome schepen moeten gaan varen. Of dat veel meer mensen zal tewerkstellen, dat laat ik in het midden.”

Oceaanvaart, geen shortsea

In het geval van oceaanvaart zal een kapitein vanop de wal verschillende schepen op de monitor kunnen volgen, meent Lemmens. “Van zodra een schip land nadert, zal er wel bemanning aan boord moeten gaan om het schip te loodsen tot aan de kaai. Lossen en laden, dat dient men ook nauw op te volgen. Maar eens het schip met bemanning aan boord zich daarna terug in het Engelse kanaal bevindt, dan kan de wal terug overnemen. Dat is een evolutie die mij zeer haalbaar blijkt.”

Shortseaschepen vanop afstand laten varen, dat ziet Lemmens minder zitten. “Schepen die varen tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europees continent, tussen de Scandinavische landen of binnen de Middellandse Zee, die hebben zeer korte vaartijden. Ze bevinden zich in heel drukke vaarwateren, waardoor een kapitein maar een schip tegelijkertijd in het oog kan houden. Dan kan je die beter aan boord houden.”

Transport 2040

In hun studie schatten ITF en WMU het volledige aantal zeelieden momenteel op 1,6 miljoen. Sommige scenario’s in het onderzoek voorspellen dat er tegen 2040 dubbel zoveel zeevarenden nodig zullen zijn, vooral omdat het totale volume aan goederenvervoer over zee zal toenemen. Het complete rapport ‘Transport 2040: Automation, Technology, Employment - The Future of Work’ kan u hier downloaden.

Sven Goyvaerts