Weyts verrast met combiplan met 'Saeftinghe-light'-versie (UPDATE)

Met een mix van elementen uit een aantal onderzochte alternatieven hoopt minister Weyts een doorbraak te forceren om Antwerpen meer containercapaciteit te bieden. Daarmee verraste hij alle gesprekspartners op het actorenoverleg gisteren.

Op het laatste actorenoverleg rond het ‘complex project extra containercapaciteit’ toverde de minister gisterenavond bij monde van zijn hoogste ambtenaar Freddy Aerts een flink wit containerkonijn uit zijn hoge hoed. Hij zoekt steun voor een project met een ‘Saethinghedok-light’ waarbij alleen de zuidkant van het nieuwe dok, aansluitend op de terreinen van het Deurganckdok, wordt ingericht. Het 1.500 meter lange dok kan in principe op een later tijdstip nog worden uitgebreid. Het 'kleine' Saeftinghedok zou op zich wel goed zijn voor 3,7 miljoen extra teu-capaciteit, de overige 4 miljoen komt er door 'inbreiding'. 

Daarnaast zou er dan extra capaciteit volgen door de verdieping van de Europaterminal, een uitbreiding van de Noordzeeterminal en de bouw van extra kades langs het Waaslandkanaal in de Waaslandhaven. 

Met dit plan hoopt Weyts alle partijen te verzoenen. Niet evident omdat ook in dit plan Doel verdwijnt en aan de andere kant niet wordt ingegaan op de grote verzuchting van de grote rederijen, die vragende partij zijn om alle containerbehandeling te centraliseren. Weyts verzekerde zich wel van een zeker politiek draagvlak door het plan eerst op tafel te leggen in het politieke stuurcomité, waarin ook het Antwerpse stadsbestuur zetelt. 

Negende piste

"Dit voorstel moet je zien als een negende piste naast de acht voorstellen die nu al op tafel liggen", zegt Jeroen Tiebout, woordvoerder van minister Weyts. "Er is dus nog niets beslist. Het nieuwe voorstel vergt ook nog wat studiewerk." Over de precieze timing daarvan, spreekt de woordvoerder zich niet uit. Over het opvallendste compromis uit het nieuwe voorstel, de bouw van een 'half Saeftinghedok', is eveneens nog niets beslist. "Ook dit is een voorstel dat aan de verschillende actoren moet worden voorgelegd", klinkt het. 

In maart volgt een nieuw actorenoverleg om deze nieuwe variant te bespreken.

Hier vindt u reacties van betrokkenen.

Onze commentaar op de evolutie vindt u hier

Bart Timperman/ Michiel Leen