Weging containers: terminaloperatoren wachten nog steeds op spelregels

De terminaloperatoren blijven zich zorgen maken over het uitblijven van duidelijke regels voor de verplichte weging van containers. Feport pleit voor duidelijkheid, harmonisatie én flexibiliteit bij de invoering van de regelgeving.

Feport stuurde in januari al een eerste waarschuwing uit. Daarin sprak het zijn vrees uit voor verwarring en scheeftrekkingen in de concurrentie tussen havens en terminals omdat veel landen nog steeds geen richtlijnen hebben uitgevaardigd voor de vanaf 1 juli verplichte weging van maritieme exportcontainers. “Wij hebben sindsdien niet veel zien beweging”, zegt policy advisor Conor Feighan.

Mogelijke verschillen in aanpak en normering (bijvoorbeeld wat de toegelaten afwijking tegenover het opgegeven gewicht aangaat) van het ene tot het andere land zijn voor Feport op dat vlak een bijkomende reden tot bezorgdheid.

België is één van de talrijke landen waar de overheid nog aan het sleutelen is aan die normen en procedures. Dat proces zit wel in een eindfase. Intussen zijn ook al initiatieven zoals Certiweight opgedoken die een antwoord willen bieden op het probleem van containers die zich zonder “verified gross mass” (VGM) zouden aandienen.

Weeguitrusting

De Europese organisatie van terminaloperatoren herhaalde zopas die boodschap, maar legde daarbij een aantal bijkomende accenten.

Wat de uitrusting voor het wegen van de containers betreft, onderstreept Feport dat “overdreven vereisten (bijvoorbeeld inzake certificering van die toestellen) een negatieve impact kunnen hebbn op de logistieke keten”.  Als alleen weegbruggen mogen gebruikt worden, kan dat vermijdbare bottlenecks creëren, zegt de vereniging. Zij vraagt dat ook andere meettoestellen, zoals weegapparatuur in spreaders, in aanmerking zouden komen.

Feport ziet zeker op dit vlak een rol weggelegd voor Europa.

Tijdelijke maatregelen

Feport wil ook dat lidstaten bij de implementatie van de nieuwe regelgeving zo nodig tijdelijke maatregelen kunnen treffen om te vermijden dat operaties vastlopen.

“We stellen de deadline van 1 juli geenszins in vraag”, benadrukt Feighan in dit verband. “In de eerste maanden kan het wel gebeuren at noodmaatregelen nodig zijn om erover te waken dat de logistieke keten ongestoord kan blijven draaien.”