Walter Van Mechelen: "Uitstel Saeftinghe nefast voor Antwerpen"

De beslissing over het Saeftinghedok in de Antwerpse haven wordt uitgesteld. De Vlaamse overheid wil meer tijd om een alternatief te vinden. De private sector reageert teleurgesteld.

De principiële beslissing of er een Saeftinghedok komt, wordt uitgesteld naar volgend jaar. Normaal gezien zou de Vlaamse overheid die keuze dit najaar maken, op basis van de acht alternatieven die waren gekozen in de procedure complexe projecten die al een hele tijd loopt. Freddy Aerts, afdelingshoofd van de dienst Maritieme Toegang van de Vlaamse overheid, bevestigt het uitstel deze morgen in De Tijd.

Oosterweel

“Er lopen nog allerlei onderzoeken”, zegt Aerts in De Tijd. Hij verwijst ook naar  het ‘toekomstverbond’ over de Oosterweelverbinding dat de Vlaamse meerderheid en de oppositie afspraken. Daarin werd beloofd dat het alternatieve radicale haventracé, dat meer verkeer van de stad weghaalt, ook zal worden onderzocht. De Vlaamse overheid wil nu onderzoeken wat de mobiliteitseffecten van dat tracé op de acht scenario’s zijn.

Walter Van Mechelen, voorzitter van Voka/Alfaport reageert ontstemd. “Ik volg natuurlijk havenschepen Marc Van Peel als hij zegt dat uitstel altijd beter is dan later in juridische procedures te vervallen”, zegt Van Mechelen. “Maar dit uitstel is heel slecht nieuws. Iedereen die het dossier kent, weet dat vier van de acht alternatieven gewoon onmogelijk zijn. Bovendien denken wij dat er eigenlijk maar één goede optie is. En dat is het Saeftinghedok.”

Nefast

Volgens de voorzitter van Alfaport kan dit uitstel nefast zijn voor Antwerpen. “Rederijen willen duidelijkheid. Ze zijn best bereid om desnoods drie of vier jaar te wachten, als ze zeker zijn dat er een goede oplossing komt. Wie met vakkennis de alternatieven buiten de bouw van het Saeftinghedok bekijkt, beseft dat daar geen oplossing in zit die de grote rederijen zien zitten. Zij gaan echt niet op vier verschillende terminals opereren. En oplossingen waar je hele fabrieken moet verhuizen, lijken ook niet echt intelligent. Elk uitstel is goed nieuws voor de concurrentie. Rotterdam staat met open armen te wachten.”

2018

Stephan Vanfraechem van Voka/Alfaport verwacht een beslissing van de Vlaamse regering in het eerste kwartaal 2018. "Wij hebben namens Voka/Alfaport en het Havenbedrijf goede contacten over het dossier met zowel de minister-president als de ministers Weyts en Crevits. Wij hebben er vertrouwen in dat deze Vlaamse regering het ontwerp voorkeursbesluit wel degelijk zal nemen in het eerste kwartaal van 2018. Wij hebben onze inzichten over de noden van de haven met hen gedeeld. We hebben er vertrouwen in dat deze planning zal gerespecteerd worden."

Flows peilde ook bij het havenbestuur, het kabinet-Weyts en ASV naar reacties. Deze kan u hier lezen.

Bart Timperman