Walter Van Mechelen: “Grote eensgezindheid onder havengroeperingen”

Walter Van Mechelen blijft drie jaar langer aan het hoofd van de Havenkoepel/Voka-Alfaport. Belangrijke actiepunten voor hem zullen onder meer mobiliteit en de arbeidsmarkt zijn. Hij spreekt ook tegen dat de haven in families is opgedeeld

De raad van bestuur keurde de verlenging van het mandaat van Van Mechelen goed. Hij was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. “Dat is goed voor de continuïteit. Bij de overgang naar Voka zijn de statuten overigens aangepast en werd het mandaat beperkt tot drie jaar, dat eenmalig verlengbaar is. Daarvoor kon de voorzitter voor onbepaalde tijd aanblijven”, legt hij uit.

Data-uitwisseling

De komende drie jaar wil de voorzitter onder meer voortwerken op een aantal vaste actiepunten. “Vanaf maart nemen we een nieuwe kracht in dienst die zich zal toeleggen op de belangrijke aandachtspunten mobiliteit en arbeidsmarkt. De talentenjacht willen we mee promoten. Daarnaast is er het grote project voor data-uitwisseling NxtPort. Er is al veel geld gestoken in dat IT-platform en er worden binnenkort een CEO en bestuurders aangeduid. De komende twee tot drie jaar zal dat nog verder uitgebouwd worden. Het lobbywerk waar we mee bezig zijn, wordt eveneens verdergezet, al is het de bedoeling om meer gericht te werken en niet meer op elke mus te schieten”, zegt Van Mechelen.

Wat mobiliteit betreft, vindt hij het doodjammer wat er nu weer gebeurt rond het Oosterweeldossier. “De schop zal nog wel even in de koffer blijven. Er is altijd wel iemand die voor vertraging zorgt. Nu zijn het weer de auditeurs van de Raad van State. Intussen staan we stil. Ook heel het Saeftinghegebeuren, waar we achterstaan, zorgt voor de nodige problematiek. Dat zijn onze hoofdthema’s”, benadrukt hij.

Havenbedrijf

Van Mechelen heeft het volste vertrouwen in de nieuwe CEO van het Havenbedrijf. “De opgebouwde relatie met het Havenbedrijf is zeer goed en we willen die nog verbeteren en intensifiëren. Jacques Vandermeiren komt van Elia en is iemand die stakeholders belangrijk vindt. Dat is belangrijk voor ons partnership”. Toch wil Van Mechelen iets rechtzetten tegenover de nieuwe Havenbaas. Recent zou die gezegd hebben dat hij uit gesprekken met de havensector opmaakt dat het veelal gaat om familiale aangelegenheden die elk hun eigen weg gaan. “Dat is niet zo. Onder de havengroeperingen heerst een grote eensgezindheid”, besluit hij.

Koen Heinen