Wallenius Wilhelmsen haalt 14 schepen uit de vaart door coronacrisis

In een ongeziene kostenbesparing om de coronacrisis te doorstaan, gaat roro-operator Wallenius Wilhelmsen vier schepen slopen en tien aan de kant leggen. Ook de investeringen, waaronder een bijkomende terminal in Zeebrugge, worden opnieuw bekeken.

“De wereld is de afgelopen weken dramatisch veranderd en dat heeft nu al een effect, waarvan het zeker is dat het de wereldeconomie en de supplychains op lange termijn zal beïnvloeden”, zegt Craig Jasienski, voorzitter en CEO van Wallenius Wilhelmsen. De Noors-Zweedse roro-operator is een marktleider in voertuigenlogistiek met 9.400 medewerkers in 29 landen. Op 6 maart had ze al gewaarschuwd voor 20% minder volume in de autotrafiek en sindsdien vielen wereldwijd autofabrieken stil. “Daarom moeten we nu snel handelen om onze solide cashpositie te vrijwaren”, zegt Jasienski.

De hakbijl ging drastisch te werk. Er is beslist om nog zo weinig mogelijk geld uit te geven. Er gaat alleen prioriteit naar veiligheid en kritisch onderhoud. De voorgestelde uitbetaling van ruim 56 miljoen euro dividend aan de aandeelhouders wordt geschrapt, er wordt zwaar gesnoeid in de vloot van 125 schepen, en investeringsprojecten aan land worden uitgesteld. De persdienst op het hoofdkwartier in Oslo kon niet bevestigen of de geplande uitbreiding met een bijkomende terminal in Zeebrugge daartoe behoort: "Welke projecten precies geraakt worden, wordt nog bekeken."

Tien schepen in ‘cold lay up’

In lijn met een nieuw rapport van de Europese federatie van voertuigenlogistiek dat gewaagt van 15% minder autoverkoop ten gevolge van het coronavirus, spreekt Wallenius Wilhelmsen van een overcapaciteit van tien tot vijftien schepen in de huidige situatie én in de toekomst. Het gaat om enerzijds gecharterde vaartuigen en anderzijds schepen die na renovatie- en aanpassingswerken terug in de vaart zouden komen. Tien schepen worden aan de kant gelegd in zogenaamde 'cold lay up' (tekort aan werk). Dat moet dagelijks per schip tussen 2.800 en 3.700 euro kosten besparen.

Er is ook beslist om vier schepen – allemaal ouder dan 24 jaar – te slopen omdat oudere schepen een hogere operationele kost hebben en minder energie-efficiënt varen dan de nieuwe generatie. Deze vier schepen slopen, betekent een boekhoudkundige waardevermindering van ruim 37 miljoen euro. Dit bespaart de rederij tegelijk de investering in vier scrubbers.

Nog vier schepen op de wip

Ook de planning voor het terug in de vaart brengen van aangepaste schepen wordt gewijzigd. Van de elf schepen die dit jaar opnieuw in gebruik genomen zouden worden, zijn er al vier geleverd en drie onderweg voor het tweede kwartaal. Van de resterende vier wordt er alvast één uitgesteld en worden er drie voorlopig onbeslist gelaten.

Twee nieuwbouwschepen lopen vertraging op door hinder van het coronavirus op de productie. “Maar de bestelling komt niet in het gedrang omdat ze modern en energie-efficiënt zijn. Voor beide schepen is de financiering verzekerd."

Roel Jacobus