Waalse havens trekken naar rechtbank over vennootschapsbelasting

De Waalse binnenhavens hebben een zaak ingeleid voor het Europees Hof van Justitie om hun vrijstelling van de vennootschapsbelasting te behouden. Zij hopen op steun vanuit Vlaanderen en Brussel, maar dat is nog een vraagteken.

De Europese Commissie heeft België, Nederland en Frankrijk gevraagd het fiscaal regime van hun havens bij te sturen en paal en perk te stellen aan de vrijstelling van vennootschapsbelasting die zij ook genieten voor economische activiteiten waarvoor zij als marktspeler optreden. In België staan Antwerpen, Zeebrugge, Gent, Oostende, Brussel, Luik, Charleroi, Namen en PACO op het door de Commissie geviseerde lijstje.

Geen winstbejag

Wallonië is daar tegen gekant, zo bleek bij de voorstelling van de jaarresultaten van de haven van Luik. “Dit zet de rol van openbaar nut die de havens spelen als polen van duurzame ontwikkeling op de helling”, stelt burgemeester en havenvoorzitter Willy Demeyer (rechts op de foto). “Het staat ook haaks op andere Europese initiatieven die tot doel hebben transportcorridors uit te bouwen en investeringen aan te zwengelen.”

“De haven van Luik is niet zomaar een onderneming die winst nastreeft, maar vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Alle winst wordt opnieuw geïnvesteerd”, voegt hij daar aan toe.

“De impact op onze investeringscapaciteit te beperken kan dan wellicht beperkt worden, maar onze vrees is dat de Commissie nog verder wil gaan en ook de subsidieregeling voor de uitbouw van haveninfrastructuur in vraag wil stellen”, verklaart Emile-Louis Bertrand (links op de foto), directeur-generaal van de Port autonome de Liège, van zijn kant. “Dat zou voor de haven van Luik een ernstig probleem zijn. Wij krijgen geen werkingssubsidies maar het Gewest draagt 80% bij aan investeringen in haveninfrastructuur.”

Federaal

De Waalse binnenhavens vechten de beslissing van de Europese Commissie dan ook aan in Luxemburg (iets wat ook Rotterdam overweegt). Wallonië staat met die procedure voorlopig alleen, maar zou graag ook Vlaanderen en Brussel betrekken in die demarche.

Daarover zijn al contacten geweest, zeggen Demeyer en Bertrand, maar federaal beweegt de regering (nog?) niet en aan Vlaamse zijde bestaat volgens de Luikse havenverantwoordelijken op dit ogenblik geen consensus over de aanpak in dit dossier.

Een overlegmoment op nationaal niveau werd eerder deze week om die reden geannuleerd.