VSOA trekt kaart van multivalentie

Het liberale VSOA keurde gisteren het ontwerpakkoord goed dat het eind vorige week met minister Ben Weyts bereikte. Daarin trekt de liberale vakbond resoluut de kaart van de multivalentie.

Met het akkoord heeft het VSOA garanties gekregen over een aantal belangrijke punten, zegt permanent secretaris Gerda De Norre. Zij stipt in haar toelichting een aantal elementen aan.

Multivalente loodsen

Er zullen dit jaar zes loodsen aangeworven worden die multivalent inzetbaar zullen zijn op het zeetraject van de loodsenstations naar Vlissingen en op het zeekanaal Gent-Terneuzen. Daarnaast zal bij aanwervingen bij de kustloodsen in de toekomst multivalentie aan de orde zijn. Uit dat korps stappen bovendien twee loodsen vrijwillig in zo’n systeem.

Dat staat haaks op het akkoord dat Weyts eerder afsloot met de rivierloodsen van de BvL en waarbij multivalentie naar een latere datum verschuift. "Een gemiste kans", vindt De Norre dat.

"Wij beseffen dat er efficiënter gewerkt moet worden. Multivalentie is een deel van het antwoord", zegt de vakbondsvrouw. "Veel van onze loodsen zijn vragende partij. Zij zijn niet aangeworven als zeeloods of kustloods bijvoorbeeld, maar achteraf bij zo’n korps ingedeeld." Sinds 1995 gebeuren aanwervingen nochtans onder een algemene functiebeschrijving, stipt zij aan.

Werkdrukmeting

Dat een aantal zeeloodsen multivalent gaat werken, kan zich wel vertalen in een toegenomen druk op dat korps. Daarom heeft Weyts beloofd de werkdruk te laten meten.

Er komt ook een werkgroep waarin onderzocht zal worden wat Gerda De Norre omschrijft als "significante verschillen in loodsentoelagen".

Het is over het akkoord dat het VSOA en het christelijke ACV met Weyts afsloten, dat ook de socialistische ACOD zich vrijdag zal uitspreken.

Jean-Louis Vandevoorde