Volgende week uitspraak in kortgeding Hanjin

Na weken wachten valt volgende week dinsdag de beslissing over de geblokkeerde Hanjin-containers. Gisteren werden dan toch gepleit en vlogen felle verwijten in het rond. Er werd een dwangsom van 50.000 euro per container per dag gevraagd.

Zo'n 25-tal leden van de Antwerpse expediteursvereniging VEA leidden enkele weken geleden een kortgeding in bij de Antwerpse rechtbank van koophandel. Ze eisten dat Hanjincontainers zouden worden vrijgeven zonder dat er daarvoor vergoedingen en waarborgen op tafel moeten leggen die zij als ongerechtvaardigd hoog beschouwen.

Vorige week stond de rechtbank een uitstel toe omdat er nog late conclusies binnengerold kwamen en de verweerders – Hanjin en verschillende terminaloperatoren – extra voorbereidingstijd vroegen. Ook gisteren vroeg de advocaat van Hanjin uitstel. Een andere kamer van de rechtbank zou vandaag bekijken of er überhaupt vorderingen mogen worden gesteld tegen de activa van het noodlijdende Hanjin, dat van de Zuid-Koreaanse rechter bescherming heeft gekregen tegen schuldeisers. De claim is dat een moratorium daarop ook het kort geding teniet zou doen. De eisers zagen opnieuw vertragingsmanoevres en vroegen dat er kon worden gepleit, een verzoek waar de koophandelsrechter op inging.

De eisers

De eisers – de VEA-leden – vonden het niet kunnen dat zij moeten betalen voor de fysieke, effectieve aflevering van de containers. "Als ik een voertuig koop bij garage X en de wagen staat bij garage Y, en X zegt dat hij nog een schuld heeft bij Y, dan zou ik die in dit geval moeten betalen", klonk een analogie. Ze stelden honderden 'cognoscementen' – eigendomsbewijzen voor containers – te hebben om de containers af te mogen halen en vinden de bijkomende voorwaarden onterecht.

De advocaten vonden het niet kunnen dat stuwadoors hun vorderingen ten aanzien van Hanjin afschuiven op de afhalers van goederen. Ze wezen op een veelheid aan systemen, met Euroports dat 905 euro vraagt en Antwerp Gateway 1.564 euro. Sommigen willen de lege container terug, anderen dan weer niet. Dat vonden de eisers vreemd, aangezien een container – verluidt al gauw zo'n 2.000 euro waard – net als pand kan worden gebruikt en net om die reden door sommigen ook wordt ingehouden. Er wordt een hoge dwangsom van 50.000 euro per geblokkeerde container per dag geëist.

Voor Antwerp Gateway werd voorts nog duidelijk dat ze een schuldvordering van zo'n 466.000 euro staan bij Hanjin. Op basis van het eerdere aantal van zo'n 300 geblokkeerde containers zou uiteindelijk gekomen zijn tot een bedrag van 1.564 euro dat "betaald" zou moeten worden. PSA gaf volgens de eisers geen inzage in haar schuldvordering. "We horen bedragen van 400, 600 tot 800 (in duizenden euro's, red.)", zei men. Er was ook commotie omdat Hanjin recent een factuur zou hebben uitgeschreven omdat een geblokkeerde container niet op tijd zou zijn ingeleverd bij het depot. Bovendien zou ook Hanjin bankgaranties zijn beginnen vragen voor containers die het nog niet terugkreeg.

De verweerders

De tegenpartijen - met onder meer Antwerp Gateway en Euroports - wierpen een aantal argumenten tegen. Hanjin betwist dat het de fysieke aflevering in de weg staat en zegt dat het aan alle verplichtingen heeft voldaan. Bij de stuwadoors klonk het onder meer dat het merendeel van de containers al is teruggeven. Bij Antwerp Gateway, bijvoorbeeld, zouden er van de 308 achtergehouden containers al 218 zouden zijn afgeleverd. Het overige merendeel zou geen deel uitmaken van de lopende procedure.

Voorts stelden ze de bevoegdheid van de rechtbank in vraag en werd gepleit voor de onontvankelijkheid van de zaak. Fundamenteler vroeg men zich af wie er precies tegen welke partij actie wil ondernemen. Op een gegeven moment weerklonk hoongelach bij de eisers toen een van de verwerende partijen suggereerde dat de eisers met hun gezamenlijke zaak rolrechten zouden willen ontduiken.

De beslissing

Omdat het over complexe materie en veel partijen gaat, heeft de rechtbank de zaak gisteren in beraad genomen. "Normaal gezien wordt ze volgende dinsdag uitgesproken", meldde de persmagistraat.

Hoewel het einde dus in zicht is, contrasteert de behandeling in eigen land met die in Nederland. Daar maakte een kortgedingrechter begin september al een einde aan de manier waarop ECT honderden containers blokkeerde met een fikse waarborg. Recenter, op 19 september, besliste de rechtbank dat Hanjin aangekomen of aankomende containers moet afgeven zonder handlingkosten te vragen.