Voka: “Ook dringend nieuwe zeesluis nodig voor Oostende”

Na Antwerpen, Gent en Zeebrugge legt ook Oostende een sluisdossier op tafel. “Er moet dringend werk gemaakt worden van een nieuwe zeesluis. De oude Demeysluis is tot op de draad versleten”, zegt Voka West-Vlaanderen.

“We hebben een vlotte en directe verbinding nodig tussen onze voor- en achterhaven. Bovendien vormt dit gebied een zwak punt in onze kustbeveiliging. Als we het slim aanpakken, kunnen we de achterhaven nog beter benutten”, onderstreepte Voka West-Vlaanderen gisteren in de aanloop naar zijn nieuwjaarsreceptie in de Ensorstad.

Het is een punt dat de nieuwe havenschepen van Oostende, Charlotte Verkeyn (N-VA), in haar recent interview in Flows ook al maakte.

Grote achterhaven

Oostende beschikt over een uitgestrekte achterhaven, met onder meer de industrieterreinen van Plassendale langs het kanaal Oostende-Brugge, maar haalt daar momenteel op maritiem vlak relatief weinig voordeel uit.

De Demeysluis (links onderaan op de foto) is het eerste knelpunt voor wie van zee komt. Die is ruim een eeuw oud en beperkt – met haar lengte van 123 meter, breedte van 17,4 meter en diepte van 4,5 meter bij laag tij – de mogelijkheden op het stuk van maritieme bediening van de achterliggende zone.

Slimme vaartuigen

Voka kijkt in zijn prioriteitenlijst voor de regio Oostende verder dan de achterhaven en zijn maritieme toegankelijkheid en dan de plannen voor de omzetting van windenergie in waterstof.

“In het kader van de multimodale ontsluiting van de regio zou het potentieel van het kanaal Oostende-Nieuwpoort onderzocht moeten worden. Mischien kan men via slimme vaartuigen en duwbakken de Westhoek verbinden met Oostende en Brugge”, stelt Voka.

Op het stuk van wegeninfrastructuur pleit de bedrijvenorganisatie voor ingrepen zoals een betere ontsluiting van de oostelijke oever in Oostende en voor een nieuwe verbindingsweg tussen de A10 (die aansluiting geeft op de E40) en het bedrijventerrein.

Luchthaven

De luchthaven van Oostende moet volgens Voka “nog meer” ondersteund worden. “Zij is een enorme troef voor onze regio. Niet enkel op het vlak van personenvervoer, ook voor het goederenvervoer is dit een logistieke toegangspoort met een groot potentieel.”

Om meer steun te krijgen van de overheid om nieuwe maatschappijen en investeerders aan te trekken, gaat Voka West-Vlaanderen een nieuwe “economische raad voor de luchthaven” oprichten, samen met alle relevante stakeholders en de politieke en economische actoren.

Een van de verzuchtingen is alvast dat de kusttram tot aan het luchthavengebouw zou rijden, om de luchthaven rechtstreeks bereikbaar te maken vanaf het station van Oostende en de hele kuststrook.

Brexit en Ramsgate

Met het vooruitzich van de brexit moet er tenslotte voldoende douanecapaciteit voorzien worden “in het geval de ferrylijn Oostende-Ramsgate er effectief komt”. Dan dient eveneens de transmigrantenproblematiek nauwlettend opgevolgd.

Jean-Louis Vandevoorde