VLOOT krijgt duurzaamheidsprijs

VLOOT was binnen de Vlaamse overheid vorig jaar de entiteit waar het meest ingezet wordt op duurzaamheid. De eigen rederij van het Vlaams Gewest mocht de duurzaamheidsprijs voor 2015 gisteren in ontvangst nemen.

VLOOT voert duurzaamheid al langer hoog in het vaandel. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in inspanningen om de eigen vaartuigen milieuvriendelijk te maken en uit te baten, onder meer via de overschakeling op zwavelarme brandstof lang voor de norm daarvoor verlaagd werd.

“We vonden het een gepast moment om aan deze wedstrijd deel te nemen en aan te tonen dat VLOOT op het stuk van duurzaamheid een voortrekker wil zijn, in het bijzonder binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken”, zegt algemeen directeur Yves Goossens (centraal op de foto).

Minister Ben Weyts (links) onderstreept dat de “bewuste, doorgedreven keuze voor duurzaamheid” van de rederij volledig in lijn is de beleidsvisie van de Vlaamse overheid terzake.

De prijs is een initiatief van het departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid, die was vertegenwoordigd door secretaris-generaal Martin Ruebens (rechts). Hij ging in 2014 naar de VDAB, met wie VLOOT nauw samenwerkt rond opleidingen.