VLOOT brengt Schelde in kaart in groot onderwateronderzoek

Met een meting die maar liefst dertien uur duurde, brengen de diensten van de Vlaamse Hydrografie aan boord van de VLOOT-onderzoeksschepen 'Hondius', 'Veremans' en 'Henry De Vos' de milieueffecten in kaart van het Sigmaplan op de Schelde.

De Vlaamse Hydrografie in Antwerpen, onderdeel van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, voerde in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, de UGent, de VUB, het IMDC en het Waterbouwkundig Laboratorium 13-uurs metingen uit in het kader van het OMES-project (Onderzoeksprogramma MilieuEffecten Sigmaplan). Het OMES-project is een onderdeel van MONEOS, een samenwerkingsprogramma met zowel Vlaamse als Nederlandse autoriteiten. Dit programma biedt onder andere inzicht in het systeemfunctioneren van het Schelde-estuarium en de effecten van ingrepen of maatregelen in dit systeem.

Zo werden op drie locaties (Schellebelle, Terhagen en Kruibeke) 13-uurs metingen uitgevoerd om data te verzamelen over een volledige getijdencyclus. De fysische en chemische parameters zoals temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, zuurtegraad, nutriënten en zwevende stof, werden gemeten. Ook verschillende staalnames om het fytobenthos en het zoöplankton te analyseren, behoorden tot de opdracht. Simultaan werden stroomsnelheidsmetingen uitgevoerd met behulp van gespecialiseerde toestellen. Deze toestellen stonden aan boord van het hydrografisch vaartuig alsook op een bijboot die dertien uren dwarsraaien voer.

Deze 13-uurs metingen werden uitgevoerd met de 'Veremans', 'Hondius' en 'Henry De Vos' (foto), enkele hydrografische vaartuigen van VLOOT in Antwerpen. De gezagvoerders met hun bemanningen zorgden voor een veilige uitvoering van de opdracht en voor de algemene technische assistentie.

Michiel Leen