Vlaanderen zoekt opvolger voor Jacques D’Havé

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) krijgt volgend jaar een nieuwe administrateur-generaal. Jacques D’Havé, de huidige topman, gaat op 1 augustus met pensioen. Hij zal dan twaalf jaar aan het hoofd van MDK gestaan hebben.

Jacques D’Havé wordt in juni volgend jaar 65 jaar en heeft te kennen gegeven op 1 augustus met pensioen te willen gaan. Hij zal dan twee mandaten van zes jaar aan het hoofd van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust hebben volgemaakt.

De Vlaamse regering besloot op zijn vraag de arbeidsovereenkomst op die datum te beëindigen. Omdat de topman van MDK een contractueel personeelslid is, stopt zijn tewerkstelling niet automatisch.

De functie van administrateur-generaal van het agentschap is vrijdag vacant verklaard met ingang van 1 augustus 2018. De Vlaamse regering keurde tegelijk de functiebeschrijving en de selectieprocedure voor deze functie goed

Hr-adviesverlener Hudson is als extern selectiebureau aangewezen om de werving in goede banen te leiden.

MDK

Het agentschap staat in voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. Het is ook bevoegd voor de beveiliging van de Vlaamse kust tegen overstromingen en voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone. Het voert die taken uit via zijn vier operationele afdelingen: Scheepvaartbegeleiding, Kust, Vloot en Loodswezen.

De topman van MDK is ambtshalve ook de Vlaamse voorzitter van de Permanente Commissie der Scheldevaart en van het Beleidsorgaan Kustwacht.

Jean-Louis Vandevoorde