Vertrouwen in scheepvaartsector op dieptepunt

De scheepvaartsector ziet de toekomst globaal genomen met minder vertrouwen tegemoet dan drie maanden geleden. Vooral de toegenomen druk van regelgeving en de bezorgdheid over aanhoudende overcapaciteit hebben daar schuld aan.

De Shipping Confidence Survey van consultant Moore Stephens bleef eind november steken op 5.7, het laagste peil in twee jaar. Eind augustus was dat nog 6.1. De consultant meet sinds mei 2008 het vertrouwen in de sector driemaandelijks op. Toen haalde de index nog een score van 6.8. Hoger raakte hij nooit, want kort daarna sloeg de wereldwijde crisis toe.

Azië en Europa trokken met elk 5.6 het gemiddelde omlaag. Amerika bleef op 6.2 staan. De scheepsoperatoren (bevrachters en eigenaars) en -makelaars waren het meest pessimistisch gestemd, al hopen sommige respondenten op een herstel vanaf medio volgend jaar.

Pijnpunt

Overcapaciteit blijft een pijnpunt. Teveel oude schepen blijven in de vaart, geholpen door lage intrestvoeten en goedkopere brandstof, terwijl er nog teveel nieuwbouw van de werven komt, vinden velen. De kans op een stijging van de tarieven wordt dan ook lager ingeschat. “Elk nieuw schip dat op de markt komt, zal de onderhuidse vrees voor een ineenstorting van de vrachttarieven doen toenemen”, klinkt het.

Maar ook de last die de scheepvaart te dragen krijgt als gevolg van nieuwe regels (o.a. ballastwaterbehandeling en strengere zwavelnorm) staat hoop op de lijst van kopzorgen. “Er is blijkbaar geen bereidheid om te erkennen dat scheepvaart verwaarloosbare pollutie veroorzaakt in verhouding tot het wereldwijd vervoerde ladingvolume”, gaf een respondent als commentaar.