VEA/OTM: “Claim tegen Hanjin te complex en te duur”

Wie een schuldvordering tegen Hanjin indiende, zal maar een fractie van zijn verlies kunnen recupereren. In België hebben nauwelijks expediteurs en verladers een poging gedaan, luidt het bij VEA en OTM.

Hanjin ging vorig jaar de dieperik in. Het zorgde voor aanzienlijke problemen met onbetaalde facturen bij leveranciers, alsook rond de schepen van de rederij en de aflevering van de containers die zij vervoerden en die op terminals strandden.

Scheepseigenaars die tonnage aan de Zuid-Koreaanse containerrederij verhuurden, liepen aanzienlijke inkomsten mis en voelen de nasleep van het wegvallen van Hanjin nog steeds in hun resultaten. Expediteurs en verladers hadden het moeilijk om containers met hun lading vrij te krijgen en kampten met kosten en verliezen. Het leidde ook in Antwerpen tot conflicten met de terminals.

Enorme schuldenberg

De failliete rederij kijkt intussen aan tegen 10,5 miljard dollar aan allerhande ontvankelijk verklaarde claims. Volgens sommige bronnen loopt het totaal aan claims op tot 26 miljard dollar.

De vele duizenden schuldeisers die een vordering indienden, zullen in het beste geval maar een klein deel van hun geld terugzien, zo meldde ‘Wall Street Journal’ gisteren. De verkoop van schepen en andere activa leverde tot dusver amper 220 miljoen dollar op, tonen gerechtelijke documenten. Dat is 2% van de ontvankelijke claimbedragen.

Belgische pogingen

Het ziet er niet naar uit dat veel Belgische ondernemingen de moeite gedaan hebben om een vordering in te dienen.

“Naar mijn weten heeft bijna geen enkele expediteur een claim ingediend”, zegt VEA-directeur Olivier Schoenmaeckers. “Wij hebben de procedures daarvoor wel bekeken, maar de conclusie was dat het allemaal complex en niet goedkoop is. Het gevaar is groot dat wie een claim indient, op het einde van de rit meer kosten maakt dan hij ooit kan terugkrijgen.”

Hetzelfde gevoel leeft bij Lennart Heip, voorzitter van verladersorganisatie OTM. Hij heeft evenmin weet van Belgische spelers die een poging deden om hun geld terug te zien of hun schade te recupereren. “Wij hebben de info over de te volgen procedures onder onze leden verspreid, maar geen verdere stappen ondernomen. Vele verladers hebben wellicht eveneens de overweging gemaakt dat die te zwaar en te duur zijn en weinig uitzicht bieden op een terugbetaling.”

Havenbedrijf

Het Havenbedrijf Antwerpen zou volgens de beschikbare informatie geen vorderingen rond havengelden open hebben staan tegen Hanjin.

Jean-Louis Vandevoorde