Top tien (4): goederenbehandeling grootste werkgever in Antwerpen

Niet de chemie, wel de goederenbehandeling verschaft in de haven van Antwerpen mensen nog steeds het meeste werk. Die sector heeft een aandeel van een kwart in de directe tewerkstelling. Die ging er in de vijf jaar tot 2016 heel licht op vooruit,

De maritieme overslag groeide tussen 2011 en 2016 snel, van 187,2 naar 214,2 miljoen ton, een plus van 14%. De totale tewerkstelling nam over diezelfde periode eveneens toe, maar de stijging bleef beperkt tot minder dan 1%, van 141.900 naar 143.058 voltijdse equivalenten, een stijging met minder dan 1%.

Die toename was vooral te danken aan de directe tewerkstelling (60.849 vte's in 2016) en daarin aan de niet-maritieme sector (33.286 vte's). De maritieme sector noteerde wel een tweede stijging op rij maar blijft nog iets onder het peil van 2011.

Aan de sector van de goederenbehandeling ligt dat niet. Die klom naar 14.900 vte's, het beste cijfer in minstens zes jaar, goed voor 24,5% van de totale directe tewerkstelling. De chemie volgt op afstand met 10.874 vte's en 17,9%. Bij de nummer drie, scheepsagenturen en expeditiebedrijven, daalde het aantal voltijdse jobs naar 6.600. (10,8%).

De top tien voor tewerkstelling in Antwerpen zag er in 2016 als volgt uit:

  1. CEPA
  2. BASF Antwerpen
  3. NMBS
  4. Openbare sector
  5. Havenbedrijf Antwerpen
  6. Total Raffinaderij Antwerpen
  7. Exxonmobil Petroleum & Chemical
  8. Evonik Antwerpen
  9. Electrabel
  10. Dredging International

Zeven van die tien namen stonden ook te lezen in de top tien voor toegevoegde waarde. De havenwerkgeverscentrale CEPA staat met zijn rol in het beheer van de havenarbeid bovenaan de rangschikking die de Nationale Bank opstelde.

De overheid heeft in al zijn vormen een stevige vinger in de Antwerpse jobpap. Met de NMBS, het Havenbedrijf en de ‘openbare sector’ in het algemeen neemt ze niet minder dan drie posities in de top vijf in. In de tweede helft van de top tien geeft de petrochemie dan weer de toon aan.

De top tien vertegenwoordigt 37,4% van de directe tewerkstelling in de Scheldehaven.

De Nationale Bank van België publiceerde zopas zijn nieuwste jaarrapport over het economisch belang van de Belgische havens, met de cijfers voor 2016. Flows belicht in een tiental artikels de belangrijkste resultaten voor de toegevoegde waarde, tewerkstelling en investeringen in Antwerpen, Gent en Zeebrugge. De focus ligt daarbij op de top tien van de bedrijven in elke haven. Die artikels vindt u terug in ons nieuw dossier ‘Vlaamse havens in cijfers’.

Jean-Louis Vandevoorde