Lijnvaart zwaar onder druk door toevloed nieuwe containerreuzen

Met de toevloed aan nieuwe megacontainerschepen van meer dan 18.000 teu zal het capaciteitsaanbod op de route tussen Azië en Noord-Europa aanzienlijk toenemen. Er zullen loops of afvaarten moeten sneuvelen, voorspelt SeaIntel.

Volgens de analist zijn er vandaag al 58 ulcv’s (ultra large container vessels) van meer dan 18.000 teu in de vaart. In de komende twee jaar komen er daar maar liefst 47 meer bij. Die zijn in de regel bestemd voor de route tussen Azië en Noord-Europa. Het aandeel van die schepen in die trade zal bijna verdubbelen, van 35% naar 61%, zegt SeaIntel.

Dat zal op meer dan één vlak gevolgen hebben, waarschuwt de analist. Die zullen bovendien al vanaf het laatste kwartaal van dit jaar voelbaar zijn.

Tariefdruk

De goede resultaten die zowat alle carriers in het eerste halfjaar hebben gehaald, komen onder druk te staan omdat de toegenomen capaciteit zal wegen op de vrachttarieven. In hun wedloop naar schaalvoordelen dreigen de rederijen zichzelf op die manier opnieuw de das om te doen.

Havens en terminals zullen het ook geweten hebben. De totale volumes die zij te verwerken krijgen, zullen niet noodzakelijk fors groeien, maar ze worden wel geconfronteerd met steeds meer aanvoerpieken met hogere aantallen containers per aanloop. Die grotere call sizes vertalen zich vandaag al in congestie aan landzijde.

Schrappen

SeaIntel gaat er van uit dat de route tussen Azië en Noord-Europa momenteel slechts 5% extra capaciteit kan verteren. Reuzencontainerschepen van minder dan 18.000 teu zullen – waar mogelijk – nog maar eens weggeduwd worden naar andere vaargebieden. Zo ontstaat een nieuw cascade-effect, waarbij overcapaciteit uitdeint naar andere vaargebieden.

Loops moeten verdwijnen of afvaarten geschrapt worden om het evenwicht tussen vraag en aanbod niet nog maar eens volledig te verstoren en om een nieuwe tarievenoorlog te vermijden. Een alternatief kan zijn dat operatoren zoals Maersk Line, MSC en CMA CGM ingehuurde tonnage teruggeven, wat de betrokken scheepseigenaars dan weer opzadelt met werkloze schepen.

Jean-Louis Vandevoorde