Taskforce zoekt betere spreiding van schepen voor afvlakken van pieken

De 'Taskforce Nautische Keten' zat gisteren voor het eerst virtueel rond de tafel. De ketenpartners zullen vooral kijken of ze de planning van inkomende en uitgaande schepen evenwichtiger kunnen spreiden. Dit om de huidige piekmomenten af te vlakken.

De haven van Antwerpen, Zeebrugge, Oostende en North Sea Port blijven operationeel en garanderen de bevoorrading van ons land. Dat maakte de 'Taskforce Nautische Keten', onder leiding van het MDK (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust), vandaag bekend.

Uit het overkoepelende overleg tussen de vier grote Vlaamse zeehavens en alle spelers in de havensector zijn vooral preventiemaatregelen voortgekomen. Een van de aandachtspunten is de planning van inkomende en uitgaande schepen. "De piekmomenten waarop schepen tegelijk toekomen en beloodst moeten worden, zijn de voorbije twee weken normaal afgehandeld. Als we in de toekomst zouden terugvallen op minder beschikbaar personeel, zijn het de piekmomenten die kritisch worden. Daarom moeten we met alle partijen pogingen ondernemen om de planning ruimer te maken, om zo een mogelijk tekort aan personeel te kunnen opvangen", zegt An Truyts, communicatieverantwoordelijke van het MDK.

Maatregelen hoger niveau

Ook zal er bekeken worden waar de noden zitten in het personentransport. "De havens zijn dikwijls slecht bereikbare werkplekken waar er in ploegen wordt gewerkt. De loodsen bijvoorbeeld die aan boord moeten gaan, zijn afhankelijk van taxibedrijven", zegt An Truyts. "Als de externe partners zouden wegvallen, willen we een zekere garantie dat het transport gegarandeerd en uiteraard veilig blijft. We willen dan ook dat er maatregelen worden genomen op een hoger niveau en hebben dit aangekaart bij de Vlaamse regering."

De verschillende havens hebben ook aangegeven dat er momenteel weinig impact is op de goederenstromen. De goederentrafiek is eerder gestegen door de toenemende vraag van de supermarkten. Alleen de rorotrafiek doet het minder goed. 

De Taskforce heeft daarom het belang benadrukt van het open houden van de grenzen in Europa voor alle vormen van goederentransport. Een werkgeversvignet zorgt ervoor dat alle medewerkers in de nautische keten in de grensgebieden van België en Nederland aan de slag kunnen blijven. Wel moet er meer overleg komen tussen ons land en Nederland, omdat de coronacrisis er op verschillende manieren wordt aangepakt.

De 'Taskforce Nautische Keten' is opgestart in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken, Lydia Peeters, opdat alle nautische ketenpartners nog beter met elkaar in overleg kunnen gaan om de logistieke uitdagingen in de coronacrisis aan te gaan. 

Julie Desmet