Nationale Taskforce Nautische Keten moet bevoorrading land verzekeren

Agentschap MDK roept woensdag een 'Taskforce Nautische Keten' bijeen. Dat is in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters. De taskforce zal erover waken dat de bevoorrading in ons land gegarandeerd wordt.

Om de bevoorrading van ons land te garanderen wil minister Lydia Peeters een overkoepelend overleg opstarten met alle havens in Vlaanderen. Het MDK (agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust) is aangesteld om de Taskforce Nautische Keten te organiseren en in goede banen te leiden. Alle ketenpartners zullen vanaf woensdag 25 maart wekelijks overleggen via een conferencecall. 

Sectoroverschrijdend

Dankzij die taskforce kunnen alle havens alle beschikbare informatie maximaal met elkaar delen en kunnen ze de genomen maatregelen bespreken en verder op elkaar afstemmen. Op die manier streeft de taskforce ernaar om mogelijke obstakels in kaart te brengen en weg te werken. De taskforce is grens- en sectoroverschrijdend en zal bestaan uit alle verschillende ketenpartners die nodig zijn om een schip vanop volle zee veilig tot aan de kade in elk van de havens in Vlaanderen te krijgen. 

“Het is niet voldoende om maatregelen te nemen voor één haven of voor één nautische partner", zegt minister Lydia Peeters. "Alle havens in Vlaanderen moeten kunnen blijven draaien. Overleg en nog nauwere samenwerking zijn voor iedere partner van het grootste belang. Dit om bijvoorbeeld de bevoorrading van levensmiddelen en medisch materiaal maximaal te kunnen garanderen. Dat impliceert ook dat alle veiligheidsdiensten operationeel moeten zijn, zowel op zee, maar ook op de Westerschelde en het kanaal Gent-Terneuzen bijvoorbeeld."

Ook havenloodsen

De taskforce betreft de haven van Antwerpen, North Sea Port, de haven van Zeebrugge en de haven van Oostende. Agentschap MDK zal daarnaast ook samenwerken met de Vlaamse Waterweg, afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Rijkswaterstaat (NL) en het Nederlands Loodswezen. Ook de verenigingen van havenloodsen en sleepbedrijven zullen mee rond de tafel zitten. 

De haven van Antwerpen en Zeebrugge stelden op woensdag 18 maart al hun werking als cruciale infrastructuur veilig. De haven van Antwerpen richtte daarvoor een Taskforce COVID-19 op om de nodige maatregelen te treffen. Ook in North Sea Port volgt een Taskforce de toestand rond de coronacrisis op.

Deze Taskforces blijven op zich bestaan. 

Julie Desmet