Studie Toekomstvisie Doel na meer dan half jaar impasse hervat

De Vlaamse regering heeft de studie Toekomstvisie Doel laten hervatten. Dat project, in het kader van de uitbreiding van de containercapaciteit van de Antwerpse haven, werd in juni vorig jaar opgeschort na beroepsprocedures uit het Waasland.

Eind 2019 werden twee studiebureaus aangeduid die een studie 'toekomstperspectief Doel' moesten uitwerken. Als eerste stap moesten de bureaus aan de hand van scenario’s bekijken welke mogelijkheden er in de toekomst voor Doel zijn. Die studie was volgens de overheid nodig om de heikele kwestie over de toekomst van het dorp Doel uit te klaren.

Doodsklokken

Al in 1999 luidden de doodsklokken voor het dorp, toen de Vlaamse regering Van den Brande besliste dat Doel als woongebied van het gewestplan moest verdwijnen. Die beslissing werd altijd fel gecontesteerd. Het polderdorp werd van de geplande verdwijning gered na een verrassende wending in het dossier in 2018, toen toenmalig minister van mobiliteit Ben Weyts met een plan uitpakte waarbij Doel toch kon blijven bestaan.

Dat leidde weer tot nieuwe discussies. De ondernemers in de havencommunity lieten meteen verstaan dat zij zich ernstige vragen stelden bij de mogelijkheid om Doel nog een woonfunctie te geven. Terwijl de actiegroepen wijzen op het feit dat het dorp officieel woongebied is. De 'studie toekomstperspectief' moest dat debat objectiveren.

Maar die 'studie toekomstperspectief Doel' werd op 12 juni vorig jaar opgeschort door de Vlaamse regering. Die opschorting was het gevolg van beroepen die door actiegroepen in het Waasland werden ingediend tegen het voorkeursbesluit van de Vlaamse regering over het creëren van extra containercapaciteit voor de haven van Antwerpen. Die beroepen waren volgens Vlaams minister Lydia Peeters tegen de geest van het concept 'complex project', waarin alle partijen in een dossier uitvoerig worden geconsulteerd en beluisterd voor er een besluit wordt genomen.

Gesprekken

Na een patstelling van meer dan een half jaar, heeft de Vlaamse regering nu ingestemd met de doorstart van de studieopdracht over de toekomst van Doel, waarbij wel het werken met afgebakende scenario’s, zoals eerst gepland, wordt verlaten. "Nu worden eerst de diverse bouwstenen (wonen, leefbaarheid, erfgoed, buffer, ontsluiting, onthaal, economische invulling) verder onderzocht door het aangestelde consortium dat hierin wordt begeleid door de administraties", zegt Vlaams minister Lydia Peeters. "De afgelopen weken en maanden waren er diverse gesprekken."

De gesprekken staan nu verder los van de hangende procedures voor de Raad van State tegen het voorkeursbesluit. Over de timing van een uitspraak van de Raad van State hierover is niets bekend. Over een timing van de hervatte studie is evenmin iets bekend. Daar was de oorspronkelijke timing om half 2021 af te ronden, maar na meer dan een half jaar impasse lijkt dat niet realistisch.

Activiteiten

Intussen heeft de regering ook ingestemd met werkzaamheden door de Vlaamse Waterweg aan de kaaimuur van de 'oude haven' in Doel. "De Vlaamse waterweg is daarover al in overleg met alle betrokkenen", zegt Peeters. "Dat is al beslist op de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg op 16 december 2020. Het gaat om een investering van 1,77 miljoen euro."

Het actiecomité Doel 2020 toont zich tevreden over die beslissing. Maar de actiegroep vraagt ook naar afspraken omtrent gebruik en ter beschikking stelling van leegstaande panden in Doel, bijvoorbeeld voor de herstelling van het historische schip Ortelius. "Het tijdelijke gebruik van gebouwen wordt nog verder bekeken met onze administratie", reageert de minister. "We hopen daarover spoedig verder duiding te kunnen geven."

Grobbendonkscenario

Volgens de actiegroep zit het verzet tegen activiteiten in Doel vooral bij het Havenbedrijf. "De oorzaak voor al die obstructie ligt – naar ons wordt meegedeeld – bij het Antwerps Havenbestuur, dat bevreesd is voor een 'Grobbendonkscenario': bewoners die op basis van klachten over geluids- of lichtoverlast de terminal zouden kunnen laten stilleggen", stelt het actiecomité op zijn website. 

Bart Timperman