Stiptheidsactie loodsen: al twintig wachtende schepen voor Antwerpen

Het sectorcomité van maandag rond het loodsendossier was een maat voor niets. De zeeloodsen van VSOA en ACOD blijven volgens het boekje werken, met een twintigtal wachtende schepen tot gevolg. Ze wachten op een ‘ingeving’ van minister Weyts.

Zoals kon verwacht worden uit de reacties van de vakbonden de voorbije dagen, leverde het sectorcomité rond het optimalisatieplan voor de loodsdiensten geen resultaat op. Zowel VSOA als ACOD maakten er nog eens duidelijk dat ze niet akkoord kunnen gaan met de aangepaste tekst van de akkoorden van vorig jaar. Ze tillen vooral zwaar aan het feit dat die aanpassing gebeurde op vraag van de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) enkele dagen voor het sectorcomité en zonder dat zij als representatieve vakbonden daarbij gehoord zijn.

“De minister gaat ons contacteren. De loodsen blijven ondertussen stiptheidsacties voeren door hun wettelijke rustpauzes te nemen”, zegt Gerda De Norre van het VSOA. Ook het ACOD zegt op een ‘ingeving’ van de minister te wachten.

Het kabinet van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft intussen bevestigd dat er nog deze week wordt samengezeten met de zeeloodsen.

Zwaar beroep

Het ACOD maakte van de gelegenheid gebruik om het pensioendossier opnieuw op tafel te leggen. “Wij willen eerst weten of het beroep van loods nog erkend wordt als een zwaar belastend beroep. Vooraleer er van optimalisering van de loodsdiensten sprake kan zijn, willen we weten hoelang we nog moeten werken. We hebben er tijdens het sectorcomité dan ook op aangestuurd om het optimalisatiedossier voorlopig te parkeren”, zegt Eddy Hendrickx van ACOD. “Als er 15% moet bespaard worden, zal dat gebeuren op de kap van de aanwervingen en zullen de loodsen nog een tandje moeten bijsteken”, zegt hij. Het ACOD kan er ook niet mee leven dat de minister aan de BvL een afwijking toestond op het bestaande akkoord en evenmin met het feit dat de rivierloodsen bovendien nog een achttal aanwervingen uit de brand sleepten. “Hiermee wordt het onevenwicht alleen maar vergroot. Het verhaal van de pensioenleeftijd sleept al lang aan, maar we raken er niet uit. Als er geen oplossing komt, zullen de acties alleen maar scherper worden”, waarschuwt hij.

Wachtende schepen

Door de stiptheidsacties van de loodsen loopt het aantal wachtende schepen in Antwerpen reeds op tot twintig eenheden. “De zeeloodsen nemen na elke beloodsing de voorgeschreven zes uur rust. Daarbovenop hebben  een aantal loodsen zich vannacht ziek gemeld. Uit veiligheidsoverwegingen werd het opvarend verkeer op een gegeven moment stilgelegd, omdat dit voor een gevaarlijke situatie kon zorgen met de voor Vlissingen wachtende schepen”, legt Eddy Wouters, directeur-generaal van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) uit. De beloodsing gebeurt ad hoc, afhankelijk van het aantal beschikbare loodsen.

Koen Heinen