Steunfonds voor Zuid-Koreaanse scheepvaartsector

De Zuid-Koreaanse overhead heeft besloten om 9,5 miljard dollar aan fondsen uit te trekken om de Korea Development Bank (KDB) en de Export-Import Bank of Korea (KEXIM) te steunen.

Beide instellingen dreigen zelf in de problemen te komen omdat de drie grote scheepswerven Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries en Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (foto) zwaar verlieslatend zijn en de twee rederijen Hyundai Merchant Marine (HMM) en Hanjin Shipping hun leningen niet meer kunnen terugbetalen.

Zowel HMM als Hanjin ondergaat nu een door de schuldeisers georganiseerde financiële herstructurering, waarbij de KDB als grootste schuldeiser het voortouw neemt.

“Onze scheepvaart- en scheepsbouwactiviteiten hebben te maken met een agressieve concurrentie vanuit onder andere China en zagen hun positie verslechteren als gevolg van de zwakke wereldhandel”, zei de Zuid-Koreaanse ministen van Financiën, Yoo Il-ho, gisteren bij de voorstelling van het steunfonds dat eigen volgend jaar ter beschikking van de twee banken zou moeten staan.

Activa verkopen

De drie grote scheepsbouwers gaan nu op grote schaal activa verkopen en zullen het personeelsbestand tussen 2015 en 2018 met ongeveer 30% verminderen omdat er veel minder nieuwe orders binnenkomen.

Terwijl HMM intussen de ondehandelingen probeert af te ronden met de rederijen waarvan het schepen huurt, werd besloten om 236 miljoen nieuwe aandelen uit te geven. Die zullen allemaal gekocht worden door banken waarbij de rederij leningen heeft. Door de aandelenuitgifte zal de schuldenlast met 2,1 miljard dalen, maar verwatert ook het aandeel van de huidige aandeelhouders. Na de bekendmaking van van dit nieuws verloor het aandeel van HMM op de beurs in Seoul dan ook onmiddellijk 19% van zijn waarde.

THE Alliance

Minister Yoo Il-ho verklaarde gisteren nog dat de volgende uitdaging voor HMM de toetreding tot de Transport High Efficiency Alliance (THE Alliance) moet zijn, terwijl Hanjin dat al in die nieuwe alliantie zit, op zijn beurt een verlaging van de chartertarieven moet zien te onderhandelen. Indien dat niet gebeurt, zullen de carriers volgens de minister onder curatele moeten worden geplaatst.