Stakingen houden schepen weg uit Franse havens

De sociale onrust rond de nieuwe arbeidswet van de regering-Valls spaart ook de Franse havens niet. De maritieme koepelorganisatie CMF telde intussen al ruim 120 geschrapte of uitgestelde aanlopen en vreest voor verdere gevolgen.

Frankrijk ligt al enkele dagen gedeeltelijk lam als gevolg van de stakingen en acties tegen de hervorming van de arbeidswet oftewel de 'Loi Travail'. Het stilvallen of blokkeren van raffinaderijen en oliedepots en de lange files aan de tankstations zijn daar een van de meest sprekende voorbeelden van.

Ook de Franse havens lijden onder de stakingen. Volgens de Cluster Maritime Français (CMF) worden ze nu al een week lang geconfronteerd met ernstige verstoringen van hun bedrijvigheid. Naar verluidt hadden tot gisteren al ruim een 120-tal schepen hun aanloop in een Franse haven uitgesteld of geschrapt.

CMF heeft het over een zeventigtal schepen in Le Havre, achttien in Marseille, evenveel in Duinkerke en zestien in Nantes. Voor Bordeaux en Rouen worden geen cijfers gegeven.

Imagoschade

CMF roept op tot een snelle hervatting van de bedrijvigheid om verder trafiekverlies en imagoschade te voorkomen. “In de voorbije vijf jaar zijn alle Franse havens er stap voor stap in geslaagd hun betrouwbaarheid te herstellen en het vertrouwen van het rederscliënteel terug te winnen. Vandaag dreigt dat vertrouwen opnieuw verloren te gaan.”

De organisatie benadrukt dat duizenden banen op de helling worden gezet door “een nationaal sociaal conflict waarop de havens en hun ondernemingen geen enkele vat hebben, maar dat hun competitiviteit wel in gevaar brengt”.

“Als men een massale verschuiving van trafieken naar concurrerende Europese havens wil voorkomen, dan dringt een snelle werkhervatting zich op”, onderstreept de Cluster Maritime nog, met een verwijzing naar de 310.000 jobs en 70 miljard euro aan toegevoegde waarde die de maritieme economie in Frankrijk genereert.

Premier Valls heeft vandaag alvast laten optekenen dat een intrekking van de door de vakbonden fel betwiste hervorming niet overwogen wordt, maar “aanpassingen en wijzigingen” wel mogelijk zijn.