Scheepvaartpolitie Zeebrugge pakt meer dan tien migranten op per dag

In juli arresteerden de politiediensten in Zeebrugge dagelijks gemiddeld meer dan tien transmigranten, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Ze vertonen steeds meer roekeloos en agressief gedrag.

De cijfers van de scheepvaartpolitie in Zeebrugge en van de lokale politie Brugge bevestigen wat in het straatbeeld merkbaar is. De lokale media berichten dat de scheepvaartpolitie in juli 328 personen oppakte, ten opzichte van 186 in juli vorig jaar en 194 in juli 2016.

Daarnaast arresteerde de lokale politie nog transmigranten. Bij de Northpack-actie (acties van PZ Brugge met focus op transmigranten) op 17 juli werden in Zeebrugge maar liefst 23 transmigranten tegelijk opgepakt. Daarmee kwam het totale aantal transmigranten in die week bij de Brugse lokale politie op vijftig personen.

Verstekelingen

Voor de toename van instroom lijkt geen concrete aanleiding te bestaan. Wel is zeker dat die toename tot een verhoogde werkdruk en tot administratieve overlast bij de politiediensten leidt. Bovendien gedragen de groepen transmigranten zich steeds agressiever en roekelozer. Een persoon gooide meteen na zijn vrijlating – na de administratieve afhandeling – een steen tegen het raam van het politiekantoor. Anderen klommen bovenop de gangway van een ferryschip en waagden tientallen meters boven de grond de sprong aan boord. Ten slotte moest een vrachtschip naar Hull rechtsomkeer maken toen verstekelingen ontdekt werden.

Facebook

Intussen neemt de lokale politie deze zomer extra maatregelen voor veiligheid in deze omgeving met een mix van havenactiviteiten, kusttoerisme en transmigranten. Opmerkelijk is dat het facebookprofiel van de politiezone Brugge gedomineerd wordt door de foto van een agent die een oogje in het zeil houdt op strand en haven.

Roel Jacobus