“Scheepvaart is deel van antwoord op klimaatvraagstuk”

De Europese Raad heeft besloten om het reguleren van broeikasgasemissies door de internationale scheepvaart aan de IMO over te laten. De Europese redersvereniging ECSA reageert opgelucht op deze “blijk van vertrouwen”.

“IMO heeft al belangrijke resultaten geboekt en levert grote inspanningen die naar onze mening aangemoedigd en niet ondermijnd moeten worden”, reageert ECSA-secretaris-generaal Patrick Verhoeven tevreden op het onderhandelingsmandaat waarmee de vertegenwoordigers van de Europese Unie naar de wereldklimaattop van december in Parijs zullen stappen.

Scheepvaart en luchtvaart zullen niet ontsnappen aan regulering van hun broeikasgasemissies, zo is intussen duidelijk. Wat de reders niet willen, is dat in verschillende delen van de wereld uiteenlopende regels tot stand komen, wat hun activiteiten zou bemoeilijken en een level playing field in de weg zou staan. Een algemeen geldend internationaal akkoord binnen IMO, de voor maritieme zaken bevoegde instelling van de Verenigde Naties, draagt met voorsprong hun voorkeur weg, zowel bij ECSA als bij de International Chamber of Shipping (ICS).

De EU-regelgeving met betrekking tot monitoring, rapportage en verificatie (MRV) van CO2-emissies door het maritiem vervoer, die in 2018 van kracht moet worden, leest ECSA als ”een eerste stap” naar een globale regeling. IMO sleutelt aan een gelijkaardige oplossing op globaal niveau, zegt de Europese redersvereniging.

“Koolstofneutrale groei”

ECSA en ICS benadrukken beide dat de scheepvaartsector zelf al zware inspanningen levert om zijn ecologische voetafdruk te minderen, al was het maar om de brandstoffactuur, “de grootste operationele uitgavepost voor een scheepsuitbater”, te verlagen.

Volgens de jongste IMO Green House Gas Study is het aandeel van de internationale scheepvaart in alle CO2-emissies wereldwijd tussen 2007 en 2012 al gezakt van 2,8% naar 2,2%, terwijl de maritieme handel verder groeide. Die groei is dus “koolstofneutraal” geweest.

50% minder tegen 2050

Met normen zoals EEDI en nieuwe technologische ontwikkelingen is ECSA er gerust in dat de wereldvloot nog milieu-efficiënter zal worden. De organisatie staat dan ook achter de doelstelling van de International Chamber of Shipping om tegen 2050 de CO2-uitstoot van de scheepvaartsector met nog eens de helft te verminderen. “Met grotere schepen, betere motoren, schonere brandstoffen en slimmer varen” gelooft ook Peter Hinchliffe, secretaris-generaal van ICS, dat dit perfect haalbaar is.

“De wereldvloot is vandaag ongeveer 20% efficiënter dan in 2005. Met de steun van de scheepvaartsector heeft IMO al heel wat bereikt. Het is het enige forum dat verdere significante verminderingen van de CO2-uitstoor door de internationale scheepvaart kan bewerkstelligen”, stelt Hinchliffe nog.

1 gram per ton-kilometer

In een pas gepubliceerde brochure over CO2 en scheepvaart zet ICS nog een paar feiten op een rijtje.

  • de doelstelling om de CO2-emissies van schepen tegen 2020 met 20% te verminderen, zal al in 2015 bereikt worden.
  • de jongste generatie containerschepen vervoeren evenveel als 10.000 zware trucks, maar hebben maar één gram brandstof nodig om 1 ton lading over 1 kilometer te vervoeren.
  • schepen die na 2025 van stapel lopen, zullen 30% milieuvriendelijker moeten zijn dan in 2000.
  • scheepvaart is de enige internationale bedrijfstak die vandaag al verplichte globale regels heeft om emissies door technische en operationele ingrepen te verminderen; die zijn van toepassing op 95% van de wereldvloot.

Voor ICS is dan ook maar één conclusie mogelijk: “Omdat scheepvaart nu al de meest koolstofefficiënte transport modus is en continu efficiënter wordt, is de sector een belangrijk deel van de oplossing van het klimaatvraagstuk. Meer goederen over zee vervoeren dan met minder efficiënte landvervoermodi, zal leiden tot een daling van de wereldwijde CO2-emissies.”