Rotterdamse vakbond bijt in het zand in zaak rond lashing containers

De rechter in Rotterdam wees donderdag alle eisen af in een kortgeding aangespannen door de havenvakbond FNV. Die wil dat het vastzetten en losmaken van containers op kleinere schepen voorbehouden wordt voor erkende dokwerkers.

De vakbond FNV Havens leidde begin juni de rechtszaak in tegen het bedrijf Marlow (Marlow Navigation Netherlands BV en Marlow Navigation Company Limited), dat voor kleinere schepen de matrozen het werk aan de containers laat doen. De bond meende dat het 'lashen' moet voorbehouden worden aan speciaal opgeleide en erkende havenarbeiders. De bond beroept zich daarvoor op de internationale regels voor het laden en lossen van schepen, bekend als de ‘Non-Seafarers Work Clause’. Daarop dienden vijf collega-rederijen, waaronder Samskip en Unifeeder, een verzoek in om deel te nemen aan de procedure. Dat verzoek werd ingewilligd.

Bond ongelijk

De rechter volgde donderdag in kortgeding alvast de zes rederijen en stelde de bond in het ongelijk. De bedrijven die kleinere schepen behandelen, argumenteerden met succes dat hun werkwijze niet gevaarlijker is dan wanneer geregistreerde en opgeleide havenarbeiders dat doen. Zij uitten ook de vrees voor vertragingen als ze het werk aan anderen moet overlaten. Er wordt gewezen op extra besmettingsrisico voor de bemanning als 'derden' aan boord komen.

Het gaat om kleinere feeders die vaak drie of vier verschillende terminals aanlopen voor relatief beperkte volumes. Een timing van de aanlopen opstellen in functie van beschikbare ligplaatsen, is voor hen geen evidentie. Daarom willen ze als ze aanmeren ook meteen aan de slag en niet wachten tot er een ploeg havenarbeiders beschikbaar is.

Ten gronde

Met de uitspraak is het conflict nog niet van de baan. Er loopt nog een procedure ten gronde. In de Rotterdamse gemeenteraad was er alvast een meerderheid die het vakbondsstandpunt volgde, en wil dat de regels voor het laden en lossen van schepen in Rotterdam strikter moeten.

Strijdbaar

De vakbonden reageren teleurgesteld maar strijdbaar. Zo hebben de International Transport Workers' Federation (ITF) en de European Transport Workers' Federation (ETF) al meegedeeld dat ze verder strijden voor de naleving van de 'Non-Seafarers Work Clause'.

Vlaanderen

De uitspraken over de vordering in Rotterdam wekt grote belangstelling wereldwijd. Zeker ook in Vlaanderen. Bij ons is de bekende wet Major van kracht. Die wordt al langer door sommige werkgevers ter discussie gesteld.

Bart Timperman