Rotterdamse containersector staat op springen

Het sociaal overleg over werkzekerheid voor de havenarbeiders in de Rotterdamse containersector is afgesprongen. De vakbonden stapten vrijdag weg van de onderhandelingstafel en dreigen nu met langdurige acties vanaf december.

Het zag er al een tijdje naar uit dat het sociaal overleg, waarbij ook het Havenbedrijf Rotterdam betrokken is, geen oplossing zou brengen die door de bedrijven en de bonden gedragen kan worden. De deadline van 6 november om tot een akkoord te komen over het vermijden van gedwongen ontslagen in de containerbehandelingssector werd alvast niet gehaald. De bonden zelf hadden daarbij de lat bijzonder hoog gelegd, met een eis van werkzekerheid tot en met 2024.

“Garanties, geen intenties”

FNV Havens en CNV Vakmensen, de twee havenarbeidersbonden, schuiven de schuld voor het afspringen van de onderhandelingen in de schoenen van de werkgevers en het Havenbedrijf. Die krijgen het verwijt geen enkele inspanning gedaan te hebben om met ernstige tegenvoorstellen voor de dag te komen, en “spelletjes” gespeeld te hebben om het sociaal overleg te dwarsbomen.

“In het concept convenant dat het Havenbedrijf aanleverde, ontbrak een afspraak over werkzekerheid”, klinkt het. Met de “intentie” om oplossingen te vinden voor overtallig personeel willen ze geen vrede nemen. “Intentie? Garanties willen we hebben. Op die discussie is het overleg stuk gelopen.”

"Geen gebrek aan geld"

De bonden klagen ook aan dat werkgevers en Havenbedrijf stellen dat “het allemaal wel zal meevallen met die dreigende werkloosheid voor havenwerknemers”, maar jobzekerheid van de hand wijzen als “niet van deze tijd”.

Dat er geen geld zou zijn voor werkgarantie, spreken ze vierkant tegen. “Er wordt een Maasvlakte Twee aangelegd voor 2,9 miljard euro. Er wordt 1,3 miljard geïnvesteerd in de bouw van twee automatische containeroverslagbedrijven.”

Bovendien worden op de Maasvlakte Twee concessiecontracten voor veertig jaar gesloten, geeft het Havenbedrijf sinds 2009 circa 9 miljoen per jaar kortingen aan rederijen en betaalt het de natuurcompensaties voor de havenuitbreiding. “Het Havenbedrijf heeft de investeringsbeslissingen genomen die de werkgelegenheid nu onder druk zetten. En gelukkig is het Havenbedrijf niet armlastig: het maakte sinds 2009 jaarlijks gemiddeld 200 miljoen euro winst. Daar kan jaarlijks 9 miljoen euro vanaf om ook inhoud te geven aan sociale verplichtingen tegenover de mensen die 24/7 in de weer zijn om de rederijen van dienst te zijn.”

Acties in december en januari?

Morgen komt de syndicale ‘Sectorraad Havens’ bijeen om een advies voor te bereiden dat “waarschijnlijk op maandag 23 november” aan de achterban kan worden voorgelegd.

“Als er gekozen wordt voor het actietraject, dan zal er een mandaat gegeven moeten worden voor langdurige acties, te beginnen in de komende maand december en januari”, staat in een pamflet te lezen.

De kans dat het zo ver komt, lijkt reëel, al is volgens een woordvoerder van het Havenbedrijf vooral sprake van “een fase” in het onderhandelingsproces en zullen vakbonden, werkgevers en havenbestuur in de komende weken wellicht weer aan de onderhandelingstafel gaan zitten om tot een vergelijk te komen.