Rik Verhaegen coördinator voor hervorming nautische keten na audit

Rik Verhaegen krijgt de leiding van een werkgroep die de implementatie begeleidt van aanbevelingen uit de audit van de nautische keten. Hij wil er geen gras over laten groeien. “Dit is een enorm positief verhaal.”

De audit van de nautische keten leverde niet minder dan 67 aanbevelingen op om de betrouwbaarheid, efficiëntie en transparantie in het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse zeehavens te verhogen. Alle rechtstreeks betrokken partijen tekenden begin april al een intentieverklaring waarin ze zich ertoe verbinden om een “maximale uitvoering” van die aanbevelingen na te streven. Dat moet gebeuren “in samenspraak met alle ketenpartners en eventueel andere betrokken actoren”.

Werkgroep en stuurgroep

In dat proces is een bijkomende stap gezet met de aanstelling van Rik Verhaegen (foto), sinds kort havenkapitein-commandant van de haven van Gent, als coördinator. Hij krijgt de leiding over een werkgroep met een tiental vertegenwoordigers van havens, overheid, diensten zoals het loodswezen en private actoren. De rol van secretaris is weggelegd voor Dieter Sauvage, nautisch adviseur bij het Vlaams Departement van Mobiliteit en Openbare Werken.

Die werkgroep omschrijft Verhaegen als een “back-office” voor de stuurgroep van CEO’s van de havens, topmensen uit de administratie en vertegenwoordigers van de private sector en van het kabinet van de bevoegde minister die het dossier blijft volgen en de voorstellen van de werkgroep moet valideren.

Vervolgpad

“Onze opdracht bestaat erin de implementatie van de aanbevelingen vorm te geven door een vervolgpad en een tijdslijn uit te tekenen, te bekijken welke partijen bij elk punt aan zet zijn, en een prioritering te bepalen”, licht Verhaegen toe.

“Niet alles kan van vandaag op morgen. Sommige aanbevelingen zijn relatief eenvoudig door te voeren. Andere zijn pas realiseerbaar na voorafgaande stappen. Nog andere zijn misschien complex maar zo belangrijk dat ze voorrang moeten krijgen.”

“Wat niet de bedoeling is, is de discussie over de aanbevelingen opnieuw te starten. De audit heeft duidelijk gemaakt wat er moet gebeuren. Het komt er nu op aan de implementatie vorm te geven”, voegt Rik Verhaegen daar nog aan toe.

Positief verhaal

“Het mag geen jaren duren. Onze werkgroep moet eindig zijn. We willen een werkbaar plan overmaken aan de stuurgroep. Een plan dat ons in staat stelt te komen tot een efficiëntere, meer betrouwbare en meer transparante nautische keten.”

De stuurgroep kwam vorige week al eens bijeen. De werkgroep vergadert voor het eerst in september, maar Verhaegen benadrukt dat in de komende maanden al heel wat voorbereidend werk zal plaatsvinden. “Tegen dan zullen we binnen de werkgroep al een aantal issues gedefinieerd en besproken hebben. We willen zo snel mogelijk resultaat boeken. De wil daartoe is bij alle betrokken partijen duidelijk aanwezig. Dit is een enorm positief verhaal en ik vind het een eer dat mij gevraagd heeft daarin een rol te spelen”, besluit Verhaegen.”

Jean-Louis Vandevoorde