Regering kiest ‘minst schadelijke alternatief’ voor Saeftinghe

De Vlaamse regering heeft haar voorkeuroplossing klaar voor de extra containercapaciteit in Antwerpen. Daarbij blijft de regering in grote lijnen bij het alternatief negen bis dat eerder werd voorgesteld.

Na twee jaar inspraakrondes en alternatieven formuleren, heeft de Vlaamse regering haar ‘containerei’ gelegd. Ze schuift het 'negende alternatief' voor in haar 'voorontwerp voorkeursbesluit'. Dat is binnen de procedure 'complex project containercapaciteit' een zeer belangrijk scharniermoment. 

De extra containercapaciteit wordt in dit plan voor Antwerpen gerealiseerd door het graven van een nieuw getijdendok, aansluitend op het Deurganckdok, met behoud van Doel én een reeks ingrepen aan bestaande dokken.

Concreet wil de Vlaamse overheid gaan voor:

•             het uitbreiden van de Noordzeeterminal aan de zijde van de Zandvlietsluis (links boven op de kaart); 

•             het realiseren van een containerterminal door demping van het Noordelijk Insteekdok (rood centraal op de kaart);

•             het voorzien van ‘dedicated’ binnenvaartligplaatsen aan de oostelijke zijde van het Doeldok (rood centraal op de kaart);; 

•             het realiseren van een containerterminal aan het Waaslandkanaal ten westen van de Kieldrechtsluis (rood centraal op de kaart);

•             het realiseren van een getijdendok (blauw/groen op de kaart) dat aanzet dwars op het Deurganckdok en een bocht maakt in zuidwestelijke richting. De naam Saeftinghedok verdwijnt naar de geschiedenisboeken en wordt gewoon het ‘tweede Getijdendok’ gedoopt. De naam Deurganckdok blijkt profetisch geweest, want daar verdwijnen aanlegplaatsen om een 'deurganck' te maken naar het nieuwe getijdendok.

Het plan van de Vlaamse regering zegt daarnaast ook dat er industrieel/logistieke gronden worden voorzien in de vlakte van Zwijndrecht (gele vlek rechts op de kaart) en in de onmiddellijke omgeving van het nieuwe tweede getijdendok.

Ontsluiting

De multimodale ontsluiting tot op het hoofdnet moet gerealiseerd worden door het voorzien in laad- en loscapaciteit voor de binnenvaart en het spoorvervoer in de onmiddellijke nabijheid van de extra containerbehandelingscapaciteit en de realisatie van de Westelijke Ontsluiting tot aan de rotonde Watermolen.

"Dit alternatief biedt het best mogelijke resultaat en de juiste ankers om de keuze in de uitwerkingsfase in detail uit te werken”, zegt Freddy Aerts, voorzitter van de Task Force van het complexe project ECA. “Het plan wordt nu verder verfijnd tot op perceelsniveau. De Vlaamse overheid werkt ook verder aan een flankerend beleid. In dat kader worden nog enkele workshops georganiseerd."

Jaarwissel

Het voorontwerp voorkeursbesluit met actieprogramma zal aan de Vlaamse regering in december 2018 worden meegedeeld. Rond de jaarwisseling buigen de adviesinstanties zich over het voorstel. In het voorjaar van 2019 stelt de Vlaamse regering een ontwerp voorkeursbesluit voorlopig vast.

Bevolking

Daarna kan de ruime bevolking zich gedurende zestig dagen uitspreken tijdens het openbaar onderzoek. Eens alle opmerkingen en bezwaren verwerkt zijn, maakt de Vlaamse regering een definitieve keuze.

Bart Timperman