Keuze voor nieuw containerdok en behoud Doel ligt vast

De Vlaamse regering legt vandaag het definitieve voorkeursbesluit voor Extra Containercapaciteit Antwerpen vast. Dat is zoals verwacht de versie met een nieuw getijdendok dat Doel spaart, in combinatie met extra ruimte elders.

De Vlaamse regering zet, net voor de kerstvakantie, een heel belangrijke stap in de lange procedure Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA). Met een 'definitief voorkeursbesluit' wordt een belangrijke fase met een heel lange inspraakprocedure afgerond. De regering bekeek in de aanloop naar het voorkeursbesluit alle bezwaarschriften die sinds mei werden ingediend. De regering Jambon denkt met flankerende maatregelen rond mobiliteit de bezwaren tegemoet te komen. Volgens de regering kan een meerderheid van alle zeecontainers naar het hinterland vervoerd worden via binnenschip of trein.

Mobiliteitsmaatregelen

"Wij hebben oog voor zowel mobiliteit als leefbaarheid", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. "Zo nemen we onder meer maatregelen om de vooropgestelde modal split voor containervervoer te realiseren. Dat betreft 43% vrachtwagens, 15% spoorvervoer en 42% binnenvaart. Daarnaast worden er garanties geboden om te voldoen aan de Vlaamse doelstellingen inzake lucht en wordt er gezorgd dat het project de ambities inzake klimaat niet hypothekeert.”

Er komen vooral extra investeringen in mobiliteitsmaatregelen in het Waasland om te vermijden dat de regio overbelast wordt. Zo wordt er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) gemaakt voor de verbinding tussen de E34 en de N70. Daarnaast zijn er werken gepland vanaf 2021 voor de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven.

Stipt

Het is enigszins verrassend dat de 'nieuwe' regering de verhoopte deadline voor deze stap toch nog stipt in 2019 zet, zoals begin dit jaar was aangekondigd. Velen hadden op een wat latere beslissing gerekend. Het geeft aan dat de ploeg Jambon de keuzes van de vorige regering in dit dossier zo goed als volledig volgt.

Doel

Met deze toch wel historische stap, waarmee Doel definitief op de kaart blijft staan, kan de uitwerkingsfase van het project starten. Als tenminste de Raad van State een gunstig advies voor dit 'definitief voorbesluit' geeft. Dat advies kan een tweetal maanden op zich laten wachten. Bij groen licht van de Raad van State wordt in de uitwerkingsfase het dok op de tekentafel verder tot in de details ontworpen. Na deze fase moet er volledige duidelijkheid zijn over alle details. Denk maar aan het aantal ligplaatsen, de lengte, diepte en breedte van het dok. Ook voor de extra capaciteit die elders in de haven wordt ingepland, moet alles nu verder in detail worden uitgewerkt.

Rechteroever

Naast het nieuwe dok voorziet het plan ruimte voor nog eens vier miljoen teu extra capaciteit op andere plaatsen in de Antwerpse haven. Zo komt er op rechteroever, aan de Noordzeeterminal, nog een extra zeeligplaats voor de zeevaart en een voor de binnenvaart, goed voor 0,9 mio teu. Op linkeroever komen ook nog twee zeeligplaatsen en vier ligplaatsen voor de binnenvaart achter de sluizen. Aan de oostelijke zijde van het Doeldok komen 'dedicated’ binnenvaartligplaatsen en er komt ook een containerterminal aan het Waaslandkanaal ten westen van de Kieldrechtsluis. Al deze ingrepen zouden samen nog eens 3,5 miljoen teu extra capaciteit met zich meebrengen.

'Deurganck'

Blikvanger blijft natuurlijk het nieuwe getijdendok, dat voorlopig nog geen naam heeft, dat aansluit op het Deurganckdok. Om met een 'Deurganck' toegang te verschaffen naar dat nieuwe getijdendok, moeten er van de huidige ligplaatsen bij MPET sneuvelen. Het nieuwe dok zou uiteindelijk goed moeten zijn voor 3,7 miljoen teu. Daarbij wordt er alleen containeractiviteit ontwikkeld op de zuidelijke kant van het nieuwe dok, waardoor aan de noordkant Doel wordt gespaard.

Vergunningen

Het geheel moet dus op termijn tot 7,2 miljoen extra containercapaciteit voor de haven van Antwerpen leiden. Het is niet duidelijk hoelang de uitwerkingsfase zal duren. Die fase is in de wetgeving gedetailleerd omschreven en bevat ook weer de nodige inspraakmomenten. De administratie werkt eerst een ontwerp projectbesluit uit, dat dan door de Vlaamse regering moet bevestigd worden. Als dat ontwerp er is, volgt weer een openbaar onderzoek. Eens de uitwerkingsfase afgerond, kunnen de vergunningsaanvragen de deur uit. Met ook dan weer een openbaar onderzoek. Uiteindelijk moet dat leiden tot een procesbesluit. Pas als dat ultieme procesbesluit er is en er geen opschortende procedurekwesties meer zijn, start de uitvoeringsfase. 

Bart Timperman