Reacties op containerplan: “Snelle vooruitgang en duidelijkheid nodig”

“Laat het nu vooral vooruitgaan.” Dat is de teneur in de reacties uit de Antwerpse havenwereld op de keuze van de Vlaamse regering rond extra containercapaciteit. Bijna alle partijen uiten wel nog twijfels over de uitwerking van het plan.

In het Antwerpse havenlandschap zijn de reacties op de nieuwe ontwikkelingen rond extra containercapaciteit relatief gelijklopend. Het lijkt erop dat de aanvaarding van dat plan als 'het hoogst haalbare' stilaan groeit. Al blijft er ook teleurstelling en twijfel. Er wordt nu vooral gehoopt op een snelle verdere afwikkeling van het complex project.

Havenbedrijf Antwerpen

“We waarderen de snelheid waarmee de administratie voor duidelijkheid zorgde”, klinkt het bij Nathalie Van Impe van het Havenbedrijf Antwerpen. “Er ligt een juridisch robuust besluit. Dat moeten we nu nautisch en operationeel goed optimaliseren. Daarbij willen we waarborgen dat het voor havenklanten werkbaar is en de impact op de omgeving beperkt."

Het Havenbedrijf wijst op de urgentie van het dossier. “Na negen maanden registreren we een groei van 7,1% in containers”, klinkt het. “Het hoogste cijfer dat in het hele project werd aangenomen, was 4,4% groei. In die context is het zeer belangrijk dat de snelheid waarin dit dossier wordt afgewikkeld, wordt aangehouden. Tijdens die afwikkeling moeten we nu onderzoeken hoe we de extra capaciteit op de beste manier kunnen inzetten.”

ASV

Eddy Wouters heeft namens de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) nog steeds bedenkingen bij het alternatief dat de voorkeur van de Vlaamse regering krijgt. “De alternatieven met een volwaardig Saeftinghedok zijn niet weerhouden omdat er mogelijk een grote impact zou zijn op de biodiversiteit in de rivier. Dat is volgens ons onvoldoende goed onderzocht. Dat betreuren wij.”

Ook de ASV rekent er nu vooral op dat het vooruitgaat en pleit ervoor dat de keuze van de Vlaamse regering snel diepgaand en kritisch wordt onderzocht. “Wij vragen alvast een heel grondig onderzoek van de nautische veiligheid en haalbaarheid. Op piekperiodes en bij sommige getijden kan daar volgens ons aan de ingang naar het Deurganckdok een mogelijk te grote drukte ontstaan. Tenslotte betreuren wij dat deze keuze de deur sluit voor een nieuwe speler die Antwerpen zou gebruiken als hub. Het ziet er naar uit dat de reders slechts zullen kunnen kiezen uit twee goederenbehandelaars. Dat is natuurlijk een hinderpaal voor een goede marktwerking.”

Alfaport-Voka

“Eerst en vooral wil ik mijn tevredenheid tonen dat er nu eindelijk vooruitgang en communicatie is”, opent voorzitter Walter Van Mechelen van Alfaport-Voka. “Daar heeft het wel eens aan ontbroken. Wij pleiten nu vooral voor vooruitgang. Wij voelen bij de klanten een groeiende zenuwachtigheid over de toekomst van Antwerpen. Laat ons daarom zo snel mogelijk dit plan verder uitwerken. Hopelijk worden zoveel mogelijk stappen gezet voor de verkiezingen. Want wie weet hoelang we daarna weer met een ‘regering in lopende zaken’ zitten.”

Cruciaal daarbij zijn volgens Alfaport-Voka de duidelijkheid over Doel en de optimalisering van het plan. “Rond het nieuwe dok zou een aarden wal komen als buffer voor Doel. Wij willen garanties dat aan het nieuwe dok de volle operationaliteit gegarandeerd wordt. Wij willen niet geconfronteerd worden met bewoners die omwille van overlast door lawaai of licht, de operaties kunnen hinderen. Daarnaast blijven we pleiten voor zoveel mogelijk geconcentreerde activiteiten.”

Huiswerk

Directeur Stephan Vanfraechem van Alfaport-Voka aanvaardt dat het gekozen alternatief na wat uurtjes studiewerk blijkbaar beter scoort voor de ‘turbiditeit’ en dus minder impact heeft op de rivier. “Maar er is nog zeer veel huiswerk”, beklemtoont hij. “Het nautische verhaal is bijzonder complex en vergt veel meer studie. Ook over de multimodale ontsluiting zijn er nog veel onbekende elementen. En onze zorg over het aantal ligplaatsen blijft bestaan. Daar is nog geen duidelijkheid rond. En tenslotte willen we duidelijkheid over de werkzaamheden. Daar moet tijdelijk capaciteit voor verdwijnen. Ook dat moet uitgeklaard.”

Bart Timperman